Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Trädgårdsingenjör - design, 180 hp 


I början av utbildningen läser studenter från båda trädgårdsingenjörsprogrammen (odling och design) tillsammans. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten.

Ämnet trädgårdsvetenskap introduceras och du får klart för dig vilka aktörer som finns på trädgårdsmarknaden. Du lär känna olika växtslag och får grunder i växtbiologi, kemi, marklära, växtskydd samt ekonomi. I designprogrammet läser du färg- och formlära, trädgårdshistoria, trädgårdsdesign och materialkunskap för både inglasade miljöer och trädgårdsrum utomhus. Du kan välja en praktikkurs under utbildningen för att skaffa erfarenhet från arbetslivet. Sista året kan du välja kurser i t ex växtkomposition, stadsodling och utökad växt- och ståndortskännedom. Ett självständigt arbete på 15 hp avslutar utbildningen.

Efter examen

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som trädgårdsdesigner, egenföretagare, rådgivare, trädgårdsingenjör eller säljare.

Möjliga arbetsgivare

Trädgårdsdesignföretag, garden center, dagligvaruhandel, kommuner, Mäster Grön, Grönsaksmästarna, besöksträdgårdar, plantskolor, handelsträdgårdar, konsultföretag mm.

Trädgårdsingenjörernas riksförbund

 

Urval


Samtliga utbildningsplatser på inriktning design tillsätts via ett antagningsprov. Provet är öppet för sökande som senast sista anmälningsdag (15 april) anmält sig till designinriktningen hos www.antagning.se samt skickat in en hemuppgift till SLU, Registrator, Box 52, 230 53 Alnarp. Hemuppgiften finns tillgänglig på SLU:s webbplats från och med den 1 mars 2014.

Provet genomförs i två steg: först en inledande hemuppgift och därefter för de som går vidare till steg två, ett mer omfattande prov under en dag på Alnarp. Alla eventuella kostnader i samband med provet står den sökande själv för.

Examen


Kandidatexamen i landskapsarkitektur eller trädgårdsvetenskap. Trädgårdsingenjörsexamen (yrkesexamen).

Kontakt


Studievägledning
Tel. 018-67 28 00, E-post: studievagledning@slu.se

Studierektor
Karin Svensson
Telefon: 040-41 54 40
E-post: Programstudierektor

Mejla en trädgårdsingenjörsstudent!
Sidan uppdaterad: 2014-06-11.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen