Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Trädgårdsingenjör - design

Trädgårdsingenjör - design ger dig ingående kunskaper om formgivning och gestaltande av trädgårdsrum, både inomhus och utomhus. Kunskap om växter och trädgårdsrummets olika material är viktiga delar i utbildningen.

Det här läser du på programmet

I början av utbildningen läser studenter från båda trädgårdsingenjörsprogrammen (odling och design) kurser tillsammans. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten. Ämnet trädgårdsvetenskap introduceras och du får klart för dig vilka aktörer som finns på trädgårdsmarknaden. Du lär känna olika växtslag och får grunder i växtbiologi, växtskydd, kemi, marklära samt ekonomi.

I designprogrammet läser du färg- och formlära, trädgårdshistoria, trädgårdsdesign och materialkunskap för både inglasade miljöer och trädgårdsrum utomhus. Du kan välja en praktikkurs under utbildningen för att skaffa erfarenhet från arbetslivet. Det tredje året kan du fördjupa dig genom kurser i växtkomposition, stadsodling , trädgårdsrestaurering, växt- och ståndortskännedom med mera. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Efter din examen kan du fördjupa dig genom till exempel kurser i masterprogrammen Landscape Architecture, Outdoor Environment for Health and Wellbeing eller Hållbar stadsutveckling vid SLU. Det finns också fort- och vidareutbildningar samt fristående kurser vid högskolor och universitet. Efter en masterexamen kan du även bli antagen till forskarutbildning vid SLU.


Efter examen

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som trädgårdsdesigner, egenföretagare, rådgivare, trädgårdsingenjör eller säljare.

Möjliga arbetsgivare

Trädgårdsdesignföretag, garden center, dagligvaruhandel, kommuner, Mäster Grön, Grönsaksmästarna, besöksträdgårdar, plantskolor, handelsträdgårdar, konsultföretag mm.

Urval


Samtliga utbildningsplatser på inriktning design tillsätts via ett antagningsprov. Provet är öppet för sökande som senast sista anmälningsdag (15 april) anmält sig till designinriktningen hos www.antagning.se samt skickat in en hemuppgift till den adress som finns angiven i provet. Hemuppgiften finns tillgänglig på SLU:s webbplats från och med den 1 mars 2016.

Provet genomförs i två steg: först en inledande hemuppgift och därefter för de som går vidare till steg två, ett mer omfattande prov under en dag på Alnarp. Alla eventuella kostnader i samband med provet står den sökande själv för.

Examen

Programmet ger dig en trädgårdsingenjörsexamen/kandidatexamen i landskapsarkitektur eller trädgårdsvetenskap.


Kontakt


Programstudierektor
Karin Svensson
Telefon: 040-41 54 40
E-post: Programstudierektor

Mejla trädgårdsingenjörsstudenten Catherine Hansson!
Sidan uppdaterad: 2016-02-19.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen