Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Trädgårdsingenjör - odling

Programmet ger dig ingående kunskaper om odling och användning av trädgårdsväxter. Du får kunskap om växternas biologiska, funktionella och estetiska egenskaper. Du lär dig hur odlingsföretaget fungerar och vad som sker före, under och efter odlingen samt hur man behåller kvaliteten från produktion till konsumtion.

Det här läser du på programmet

I början av utbildningen läser studenter från båda trädgårdsingenjörsprogrammen (odling och design) samt hortonomer kurser tillsammans. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten. Ämnet trädgårdsvetenskap introduceras och du får klart för dig vilka aktörer som finns på trädgårdsmarknaden. Du lär känna olika växtslag och får grunder i växtbiologi, växtskydd, kemi, marklära samt ekonomi.

I programmet läser du kurser om odling och användning av trädgårdsväxter och hållbara odlingssystem i trädgårdsföretag. Det tredje året kan du välja att fördjupa dig i odlingssystem i växthus och på friland, eller i kvalitet, utveckling och marknadsföring av trädgårdsprodukter. Du kan läsa en praktikkurs under utbildningen som ger dig värdefulla erfarenheter och kontakter i yrkeslivet. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Efter din examen kan du vidareutbilda dig genom att välja fristående kurser, eventuellt upp till en magister- eller masterexamen enligt en egen studieplan. Eller söka dig till ett masterprogram, såsom Agroecology eller Hållbar stadsutveckling vid SLU, eller vid någon annan högskola eller universitet. Efter en magister/masterexamen kan du även bli antagen till forskarutbildning vid SLU.


Efter examen

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som trädgårdsingenjör, rådgivare, odlingssäljare, trädgårdsmästare eller odlingsansvarig.

Möjliga arbetsgivare

ICA, COOP, kommuner, Mäster Grön, Grönsaksmästarna, besöksträdgårdar, plantskolor, garden center, handelsträdgårdar, konsultföretag, eget företag mm.

Trädgårdsingenjörernas riksförbund

Kontakt


Studierektor
Salla Marttila
Telefon: 040-41 55 22
E-post: Programstudierektor

Mejla trädgårdsingenjörsstudent Linn Jonsson eller Sandra Norrgård!

Examen

Programmet ger dig en trädgårdsingenjörsexamen samt kandidatexamen i trädgårdsvetenskap.


Urval


Betyg och högskoleprov. Dessutom gäller meritkurser enligt områdesbehörighet 15.

Tilläggspoäng - Trädgårdsingenjör: odling
50 % av platserna kommer att tillsättas efter särskilt urval. Sökande med relevant yrkeserfarenhet om minst 18 månader ges tilläggspoäng i urvalet.
Den relevanta yrkeserfarenheten ska omfatta minst 18 månaders heltid och ha förvärvats inom trädgårdssektorn och vara från något av områdena odling/produktion, handel/distribution, rådgivning/service. Odlingskunskap kan erhållas på företag som plantskolor, växthus- och frilandsodlingar eller park- och kyrkogårdsförvaltningar med egen produktion av trädgårdsväxter. Arbete i företag som garden centra, grossistföretag samt blomsterbutiker ger erfarenhet inom handel och distribution av trädgårdsprodukter. Exempel på arbete inom service, rådgivning och utveckling kan vara växtinredning och trädgårdsmästaruppgifter. Arbetet skall omfatta sammanhängande perioder om minst 2 månader minst halvtid vid samma arbetsplats från den dag studenten fyller 16 år. Halv/deltidsarbete omräknas till heltid.
Sidan uppdaterad: 2016-03-01.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen