Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Trädgårdsingenjör - odling, 180 hp 


I början av utbildningen läser studenter från båda trädgårdsingenjörsprogrammen (odling och design) tillsammans. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten.

Ämnet trädgårdsvetenskap introduceras och du får klart för dig vilka aktörer som finns på trädgårdsmarknaden. Du lär känna olika växtslag och får grunder i växtbiologi, kemi, marklära och växtskydd samt ekonomi. I programmet lär du dig om odling och användning av trädgårdsväxter. Du kan välja att lära dig mer om olika odlingssystem i växthus och på friland, eller mer om kvalitet, utveckling och marknadsföring av trädgårdsprodukter. Du kan också välja en praktikkurs under utbildningen för att skaffa erfarenhet från arbetslivet. Ett självständigt arbete på 15 hp avslutar utbildningen.

Efter examen

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som trädgårdsingenjör, rådgivare, odlingssäljare, trädgårdsmästare eller odlingsansvarig.

Möjliga arbetsgivare

ICA, COOP, kommuner, Mäster Grön, Grönsaksmästarna, besöksträdgårdar, plantskolor, garden center, handelsträdgårdar, konsultföretag, eget företag mm.

Trädgårdsingenjörernas riksförbund

Kontakt


Studierektor
Salla Marttila
Telefon: 040-41 55 22
E-post: Programstudierektor

Mejla en trädgårdsingenjörsstudent!

Examen


Kandidatexamen i biologi, trädgårdsvetenskap eller företagsekonomi. Trädgårdsingenjörsexamen (yrkesexamen).

Urval


Betyg och högskoleprov. Dessutom gäller meritkurser enligt områdesbehörighet 15.

Tilläggspoäng - Trädgårdsingenjör: odling
50 % av platserna kommer att tillsättas efter särskilt urval. Sökande med relevant yrkeserfarenhet om minst 18 månader ges tilläggspoäng i urvalet.
Den relevanta yrkeserfarenheten ska omfatta minst 18 månaders heltid och ha förvärvats inom trädgårdssektorn och vara från något av områdena odling/produktion, handel/distribution, rådgivning/service. Odlingskunskap kan erhållas på företag som plantskolor, växthus- och frilandsodlingar eller park- och kyrkogårdsförvaltningar med egen produktion av trädgårdsväxter. Arbete i företag som garden centra, grossistföretag samt blomsterbutiker ger erfarenhet inom handel och distribution av trädgårdsprodukter. Exempel på arbete inom service, rådgivning och utveckling kan vara växtinredning och trädgårdsmästaruppgifter. Arbetet skall omfatta sammanhängande perioder om minst 2 månader minst halvtid vid samma arbetsplats från den dag studenten fyller 16 år. Halv/deltidsarbete omräknas till heltid.
Sidan uppdaterad: 2014-03-18.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen