Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Veterinär

Veterinärens uppgifter i samhället har förändrats och utvecklats på grund av allt mer öppna gränser. Inom EU driver Sverige frågor om djurskydd, smittskydd, antibiotikaanvändning och livsmedelssäkerhet där veterinärmedicinsk kompetens har stor betydelse. Samtidigt är den traditionella veterinärrollen med förebyggande åtgärder och behandling av sjuka djur fortsatt viktig.

Det här kan du arbeta med

Veterinärmedicinen har betydelse för såväl människor som djur, för människor genom att garantera säkra livsmedel och minska risken för smittor som kan överföras från djur till människa, men också genom veterinärens insatser för sport- och sällskapsdjur, vilka bidrar till förhöjd livskvalitet för många människor.

Veterinärer har en bred arbetsmarknad och arbetsfältet spänner över behandling av sjuka djur, förebyggande djurhälsovård, rådgivning, besiktning och övervakning vid slakterier, övervakning av försöksdjurs hälsa och välbefinnande, smittskydd, övervakning av sjukdomsläge inom landet, djurskydd samt undervisning och forskning.Programmets omfattning: 5,5 år, 330 hp

Studiestart: Uppsala 31 augusti 2015

Antal studieplatser: 100

Anmälan senast: 15 april 2015

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 130000 SEK

- Total programme: 1430000 SEK

Här kan du arbeta

Din framtida arbetsplats kan vara vid Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Distriktsveterinärerna, på djursjukhus, djurkliniker eller läkemedelsföretag. Du kan också verka som egen företagare.

Redan under utbildningen kommer du i kontakt med potentiella framtida arbetsgivare genom vår årliga näringslivsdag. Studerande som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser t.o.m. årskurs 5 kan av Jordbruksverket ges tillstånd att med begränsad behörighet arbeta på djurkliniker/distriktsveterinärstationer.

Framtidsutsikter

Traditionellt sett har det varit mycket låg arbetslöshet inom veterinärkåren men de senaste åren har det för nyutexaminerade veterinärer börjat bli större konkurrens om jobben. Det råder generellt fortfarande viss brist på veterinärer med erfarenhet och specialistkompetens. Inkomsten för veterinärer varierar bland annat beroende på inom vilket veterinärt arbetsområde man verkar. En vanlig ingångslön ligger mellan 28 000-32 000 kr/mån. Medianlönen för de flesta kategorier ligger efter 10 år på ca 40 000 – 45 000 kr/mån och efter ca 20 år i yrket mellan 45 000 kr/mån upp till 55 000 kr/mån. Läs mer på Arbetsförmedlingen, SACO och SVF.


Behörighet


Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 13:
• Biologi B
• Fysik B
• Kemi B
• Matematik D

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A13:
• Biologi 2
• Fysik 2
• Kemi 2
• Matematik 4

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser i områdesbehörigheterna – se allmän information om behörighet.

Meritkurser beaktas vid urvalet enligt vad som gäller för respektive områdesbehörighet – se allmän information om urval.
Sidan uppdaterad: 2015-03-16.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se