Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Veterinär, 330 hp


Veterinärens uppgifter i samhället har förändrats och utvecklats på grund av allt mer öppna gränser. Inom EU driver Sverige frågor om djurskydd, smittskydd, antibiotikaanvändning och livsmedelssäkerhet där veterinärmedicinsk kompetens har stor betydelse. Samtidigt är den traditionella veterinärrollen med förebyggande åtgärder och behandling av sjuka djur också viktig.
Veterinärmedicinen har betydelse för såväl människor som djur, för människor genom att garantera säkra livsmedel och minska risk för smittor som kan överföras från djur till människa, men också genom veterinärens insatser för sport- och sällskapsdjur, vilka bidrar till förhöjd livskvalitet för många människor.

Fakta


Programmets omfattning: 5,5 år, 330 hp

Studiestart: Uppsala 1 september 2014

Antal studieplatser: 100

Anmälan senast: 15 april 2014

Tuition fees for non-EU/EEA/Switzerland citizens:

- First instalment: 130000 SEK

- Total programme: 1430000 SEK

Framtid


När du fått din veterinärexamen (efter 5,5 års utbildning) ansöker du till Jordbruksverket om veterinärlegitimation och får sedan arbeta som veterinär inom alla områden oavsett vilka valbara programblock/kurser du gått. Veterinärer har en bred arbetsmarknad och arbetsfältet spänner över behandling av sjuka djur, förebyggande djurhälsovård, rådgivning, besiktning och övervakning vid slakterier, övervakning av försöksdjurs hälsa och välbefinnande, smittskydd, övervakning av sjukdomsläge inom landet samt ev. bekämpning av sjukdom, djurskydd samt undervisning och forskning. Din framtida arbetsplats kan vara vid myndigheter, organisationer, djursjukhus eller läkemedelsföretag. Du kan också verka som egen företagare.

Vill du fortsätta att studera kan du efter veterinärexamen välja att bygga på med en utbildning på forskarnivå om ytterligare fyra år, eller påbörja din specialistutbildning.

Redan under utbildningen kommer du i kontakt med potentiella framtida arbetsgivare genom vår årliga näringslivsdag. Studerande som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser t.o.m. årskurs 5 kan av Jordbruksverket ges tillstånd att med begränsad behörighet arbeta på djurkliniker/distriktsveterinärstationer.

Behörighet


Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 13:
• Biologi B
• Fysik B
• Kemi B
• Matematik D

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A13:
• Biologi 2
• Fysik 2
• Kemi 2
• Matematik 4

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser i områdesbehörigheterna – se allmän information om behörighet.

Meritkurser beaktas vid urvalet enligt vad som gäller för respektive områdesbehörighet – se allmän information om urval.
Sidan uppdaterad: 2014-05-21.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen