Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ungefärlig studiefördelning på veterinär

Veterinär, 330 hp


Under de första åren lär du dig att uppvisa och tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt. Du studerar det friska djurets uppbyggnad och funktioner från molekylär till organnivå. Vidare lär du dig om orsaker till sjukdom och ohälsa och hur läkemedel och andra främmande ämnen inverkar på djuret. Du skaffar dig även kunskaper om hälsorisker med infektionsämnen och främmande ämnen i livsmedel samt olika sätt att förebygga att sådana ämnen förorenar våra livsmedel. Du lär dig också grunderna för hur du undersöker de olika djurslagen samt att kommunicera med djurägarna. Under det tredje året gör du ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng som ger dig möjlighet att ta ut en kandidatexamen i veterinärmedicin.

Kliniktiden (undervisning om det sjuka djuret), består av en klinikförberedande termin och ett klinikår, som är gemensamt för hela utbildningen. Klinikåret följs av en termin, där du bland annat läser ett av tre kursblock: Produktionsdjur, Häst eller Smådjur. I den kliniska undervisningen ingår också jourtjänstgöring, vilket innebär att du kommer att delta i klinikarbete under kvällar och helger vid några tillfällen. Kontakt med levande djur kommer du att få redan tidigt i utbildningen i olika undervisningsmoment och senare i samband med att du behandlar patienter vid universitetsdjursjukhusets olika kliniker och ute i olika besättningar. Dessutom ingår arbete med friska djur och djurbesättningar samt organ/vävnadsmaterial. Den sista terminen gör du ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng.

Efter examen

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som besiktningsveterinär, djurhälsoveterinär, laboratorieveterinär, rådgivare, lärare, distriktsveterinär, forskare eller klinikveterinär.

Möjliga arbetsgivare

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Universitetsdjursjukhuset, Blå Stjärnans Djursjukhus, eget företag, läkemedelsföretag, regiondjursjukhusen mm.

Mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen, utbildningsplan, undervisningen och stipendier på veterinärutbildningens interna sida.

Kontakt


Studierektor
Marie Sterning
Telefon: 018-67 14 52
E-post: Marie.Sterning@slu.se

Studentkontakt
E-post: Veterinärmedicinska föreningen

Programhemsida på studentwebben

Examen


Utbildningen leder till kandidatexamen (Bachelor in Veterinary Medicine) och veterinärexamen
(Master of Science in Veterinary Medicine).

Sidan uppdaterad: 2014-05-21.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen