Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ämnesillustration: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Veterinärprogrammet, 330 hp

Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Veterinärprogrammet är för dig som är intresserad av djur, medicin, naturvetenskap och människor och som vill studera frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd samt säkra livsmedel.

Det här läser du på programmet

Under de första åren lär du dig att uppvisa och tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt. Du studerar det friska djurets uppbyggnad och funktioner från molekylär till organnivå. Vidare lär du dig om orsaker till sjukdom och ohälsa och hur läkemedel och andra främmande ämnen inverkar på djuret. Du skaffar dig även kunskaper om hälsorisker med infektionsämnen och främmande ämnen i livsmedel samt olika sätt att förebygga att sådana ämnen förorenar våra livsmedel. Du lär dig också grunderna för hur du undersöker de olika djurslagen samt att kommunicera med djurägare. Under det tredje året gör du ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng som ger dig möjlighet att ta ut en kandidatexamen i veterinärmedicin.

År 4-5 är kliniska år. Kliniktiden (undervisning om det sjuka djuret), består av en klinikförberedande termin och eklinikrotation. I den kliniska undervisningen ingår jourtjänstgöring, vilket innebär att du kommer att delta i klinikarbete under kvällar och helger vid några tillfällen. Kontakt med levande djur kommer du att få redan tidigt i utbildningen i olika undervisningsmoment och senare i samband med att du behandlar patienter vid universitetsdjursjukhusets olika kliniker och ute i olika besättningar. Dessutom ingår arbete med friska djur, djurbesättningar, organ/vävnadsmaterial samt slakteripraktik. Den sista terminen gör du ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng.

När du fått din veterinärexamen (efter 5,5 års utbildning) ansöker du till Jordbruksverket om veterinärlegitimation. 

Om du vill läsa vidare efter programmet

Vill du fortsätta att studera kan du efter veterinärexamen välja att bygga på med en utbildning på forskarnivå om ytterligare fyra år.

Du kan också välja att påbörja en specialistutbildning.


Efter examen

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som besiktningsveterinär, djurhälsoveterinär, laboratorieveterinär, rådgivare, lärare, distriktsveterinär, forskare eller klinikveterinär.

Kontakt


Programstudierektor
Marie Sterning
Telefon: 018-67 14 52
E-post: Marie.Sterning@slu.se

Stf programstudierektor
Lena Ström
Telefon: 018-67 14 69
E-post: Lena.Strom@slu.se

Studentkontakt
E-post: Veterinärmedicinska föreningen

Programhemsida på studentwebben

Examen

Utbildningen leder till kandidatexamen i veterinärmedicin samt till veterinärexamen

(Degree of Bachelor of Science in Veterinary Medicine; Degree of Master of Science in Veterinary Medicine)Sidan uppdaterad: 2015-11-11.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen