Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Sök efter kurser på grund och avancerad nivå

Här kan du söka bland kurser på SLU för innevarande år samt ett läsår framåt i tiden.

  1. Fyll i ett eller flera fält för att söka efter kurser på SLU.
  2. I första fältet kan du skriva del av kursnamnet, kurskoden
    eller anmälningskoden. Skriver du flera ord måste ordföljden vara rätt.
  3. Klickar du på ett kursnamn i sökresultatet kommer du till
    en sida med mer information.


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen