Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Foto: Viktor Wrange 

Innehåll


Programmets fyra kurser ges på halvfart i halvdistansform, det vill säga en kurs per termin under två år, men du kan även läsa på helfart. Du kommer ner till Alnarp fyra gånger under en kurs, resten av studierna genomförs på hemorten, antingen på egen hand eller i en lokalt baserad arbetsgrupp. Under perioderna på campus deltar du i övningar, seminarier och föreläsningar. Du gör konkreta undersökningar av hur olika platser används, upplevs och värderas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Studietakt: 50 %

Behörighet


Grundläggande behörighet för att bli antagen till magisterprogram Natur, Hälsa och Trädgård har den som har avlagt kandidatexamen eller konstnärlig kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen skall ha avlagts inom något av följande ämnes- eller utbildningsområden:

- Arkitektur, fysisk planering, byggteknik, kulturgeografi
- Landskapsplanering, landskapsarkitektur, trädgårdsvetenskap, skogsvetenskap och miljövetenskap
- Medicin, vård, behandling och rehabilitering
- Psykologi, sociologi, antropologi och pedagogik
- Fritids- och specialpedagogik
- Dans, design, konst, musik, teater

Särskild behörighet krävs enligt följande:
- Svenska B/ Svenska 2B.
- Engelska A.
Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget godkänd.
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Examen


Magisterexamen med inriktning mot landskapsarkitekturens miljöpsykologi.

Sidan uppdaterad: 2014-08-19.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se