Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ny student

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

 

Lantmästarstudent!

Välkommen till Alnarp och lantmästarprogrammet! Vår förhoppning är att du skall finna dig väl till rätta med dina studier och din tid här vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vi är många, både lärare och övrig personal, som kommer att arbeta för att dina år på lantmästarprogrammet skall bli utvecklande, spännande och meningsfulla.

Utbildningen börjar med upprop måndagen den 3 september, klockan 10.00 i aulan, Alnarpsgården (se karta). Det är viktigt att du är närvarande vid uppropet.  

Efter uppropet startar den första kursen, FÖ0368 Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen 1, 15 högskolepoäng. Schemat kommer att uppdateras vid behov fram till kursstarten. Kursen startar med några olika introduktionsmoment, men kommer ganska snart in på ämnet. Litteraturlista finns också på kurshemsidan. Kurspärmar och kompendier kommer att kunna köpas genom universitet. Övrig litteratur beställs ofta gemensamt (vilket ger ett lägre pris).

Första veckan blir mycket intensiv med både studier och kåraktiviteter. Det blir därför ytterst lite tid över att ordna praktiska saker, så det är bra om du ser till att ha det mesta klart redan innan kursstart.

Vill du fråga om något är du givetvis välkommen att ringa eller skicka -post.

 

Varmt välkommen till SLU och lantmästarprogrammet!
Kristina Ascárd


Schema

Ett preliminärt schema finns på kursens hemsida. Schemat kommer att uppdateras vid behov fram till kursstarten.

Kontaktpersoner

Programstudierektor
Kristina Ascard
Tel: 040-41 54 73

Utbildningshandläggare
Annica Thomsson
Tel: 040-41 50 03

Kursansvarig för första kursen
Jan Larsson
Tel: 040-41 50 73

Lantmästarstudent
Frida Larsson
Tel: 0702-745868

Du kan också vända dig till någon av de andra kontaktpersonerna under stöd och kontakt.

Viktig info

Det finns många saker att tänka på som ny student på SLU. För att inte missa något har vi gjort en steg-för-steg guide med det viktigaste. 

Länkar
Sidan uppdaterad: 2012-07-12.
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen