Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ny student

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Viktig information

Som ny student på SLU är det några saker som du bör göra för att din studietid ska börja så bra som möjligt. Du hittar den information du behöver på den här Välkomstwebben. 

 • Du måste senast sista svarsdag tacka ja via www.antagning.se, för att behålla din plats. Följ anvisningarna på www.antagning.se och i ditt antagningsbesked. Uteblivna, ofullständiga eller sena svar leder till att du förlorar din plats. Om du blir antagen i andra urvalet, reserv- eller efterantagen behöver du inte tacka ja genom antagning.se. Om du efter att du har blivit erbjuden en plats ändrar dig, bör du omgående meddela detta till SLU på e-post antagning@slu.se, så att vi kan kalla en reserv
 • Meddela SLU om du har funktionsnedsättning och behöver särskilt pedagogiskt stöd, kontakta samordnare@adm.slu.se
 • Du behöver själv ordna bostad
 • Sök studiemedel från CSN
  Tips: Sök studiemedel för ett helt läsår, så behöver CSN inte titta på din resultat från höstterminen innan du kan beviljas studiemedel för vårterminen
 • Kvittera ut ditt studentkonto innan du kommer till SLU
 • Skriv ut schema för din första tid på SLU. Det hittar du under ditt program eller din kurs här på välkomstwebben 
 • Titta ordentligt på SLU:s välkomstwebb, här hittar du både allmän information för studenter vid SLU samt specifika uppgiter som gäller ditt program eller din kurs 
 • Titta på karta och vägbeskrivningar
 • Alla studenter tilldelas ett passerkort som förutom att ge tillträde till bl.a. datorsalar också kan kopplas till skrivare/kopiatorer. Det tar upp till två veckor efter registrering i LADOK innan du kan hämta ut kortet.
 • Om du har tvingande skäl, exempelvis sjukdom, kan du få anstånd (skjuta upp) med studiestarten till nästa år. Du ska då tacka ja till erbjuden plats, och skicka ansökan om anstånd till SLU, Avdelningen för student- och utbildningsservice, Box 7010, 750 07 Uppsala. Bifoga handlingar som styrker dina skäl. Frågor om anstånd ställs till Avdelningen för student- och utbildningsservice 018-67 28 00, antagning@slu.se
 • Du kan själv registrera dig på din utbildning genom Studentportalen, tidigast en vecka innan kursen börjar
 • Du ska närvara vid uppropet. Du hittar tid och plats för programstart på programmets välkomstsida.
  - Grundnivå
  - Avancerad nivå
  - Kurser
 • Här hittar du SLU:s terminstider 
 • Använd Studentportalen! Studentportalen och kurshemsidorna är universitetets huvudsakliga elektroniska kommunikationsvägar med studenterna
 • I SLU:s databaserade register (LADOK) sparas vissa uppgifter som lämnats vid ansökan liksom uppgifter om dina studieresultat. Bestämmelserna om hur registret ska föras finns i Förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153). Enligt datalagen (1973:289) har var och en rätt att erhålla registerutdrag. Genom Studentportalen och på antagning.se kan du se vissa av dessa uppgifter
Sidan uppdaterad: 2013-03-25. Sidansvarig: rekrytering@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen