Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Att studera på SLU med en funktionsnedsättning

Planerar du att börja studera på SLU? Har du en funktionsnedsättning som kan komma att påverka dig i dina studier? Då kan du ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. SLU ska erbjuda alla studenter möjlighet att studera på lika villkor i en bra studiemiljö.

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar. Hit räknas dyslexi, rörelsehinder, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar som påverkar studierna. För att kunna få stöd behöver du ansöka om det. Det pedagogiska stödet är individuellt anpassat och utformas i samråd med dig som student.

För att du ska få rätt stöd redan i början av dina studier är det viktigt att du i god tid kontaktar SLU:s samordnare för studenter med funktionsnedsättningar. Ta kontakt redan när du skickat in din ansökan till ett av våra program eller om du sökt en fristående kurs! Tillsammans kan vi diskutera vilket stöd som kan komma att bli aktuellt för dig.

 

Mer information och kontakt

Du är givetvis välkommen att ställa frågor om hur det är att studera med en funktionsnedsättning vid SLU, även om du ännu inte bestämt dig för att söka till någon av våra utbildningar.

För mer information om att studera med funktionsnedsättningar på SLU kan du läsa på SLU:s Studentwebb.

Du kan också vända dig till SLU:s samordnare för studenter med funktionsnedsättningar Ylva Eklind Tel: 018 – 67 12 65 E-post: funka@slu.se

Sidan uppdaterad: 2014-11-19. Sidansvarig: rekrytering@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen