Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Studievägledning och karriärvägledning vid SLU

Har du funderingar om studier och framtid? Vi studie- och karriärvägledare finns för att stödja och vägleda dig i dina funderingar kring framtida studier.

Vi har övergripande kunskaper om SLU:s utbildningar och vart de leder. Vi kan visa hur du hittar detaljerad information om vad som ingår i olika kurser, program och yrkesroller och hjälpa dig att värdera informationen.

Vägledningen kan ske i olika former, till exempel via enskilda samtal, telefonkontakt eller Skype.

Kontakta oss om du har funderingar kring:

  • Kurs eller program?
  • Hur vet jag vilken utbildning som passar mig?
  • Hur når jag dit jag vill?
  • Hur kan jag bygga min utbildning?
  • Vad kan jag jobba med efter utbildningen?
  • Kan jag få stöd om jag har en funktionsnedsättning?

Enskilda samtal/ vägledande samtal

I ett vägledande samtal får du hjälp med att sortera upp dina funderingar och se vilka olika vägar och möjligheter som finns för att nå dit du önskar. Målet med samtalet är att ge dig bättre förutsättningar att fatta dina egna beslut i studie- och karriärrelaterade frågor.

Inför och under din utbildningstid kommer du att ställas inför många val. Det är du som är experten i just ditt liv. Vi studie- och karriärvägledare kan stötta dig och försöka ge dig verktyg, så att du kan komma fram till vad du vill göra eller välja, utifrån din situation.

Vad innebär tystnadsplikt?

Vi vägledare har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte lämnar uppgifter om dina personliga förhållanden vidare, utan ditt medgivande. Ibland kan vi behöva diskutera dina personliga förhållanden med kollegor för att kunna ge dig relevant vägledning. Om det rör fara för ditt eller annans liv eller hälsa så innebär det att vi kan bli tvungna att bryta tystnadsplikten.

Drop-in

Vi erbjuder drop-in för snabba frågor till vägledarna i Alnarp och Ultuna.
Under drop-in tiderna kan vi reda ut dina omedelbara frågor under ett kortare samtal (max 15 min). Vi bokar sedan ytterligare samtal om du vill och har behov av det.
Våra Drop-in tider

 

Studievägledning

 

Kontakta oss:

Telefon
018-67 28 00
Telefontid: mån-ons, fre kl 10-12,
tor kl 13-15

E-post
studievagledning@slu.se
Mejla dina frågor till vägledarnas
gemensamma mejladress

Boka ett möte
Boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte via vår onlinebokning

  

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2016-04-11. Sidansvarig: studievagledning@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen