Statistik om skog
från Riksskogstaxeringen
Statistik om skog
från Riksskogstaxeringen

Skogsdata

Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen

Den årligen utgivna publikationen Skogsdata presenterar aktuella uppgifter om de svenska skogarna. Dessutom behandlas ett aktuellt tema i varje utgåva. Skogsdata ingår i Sveriges officiella statistik.

Sveriges officiella statistik

 


Publikation

 Tema

pdf

Excel

Tryck (f.n. 250kr inkl porto)

Skogsdata 2016 Skogen då, nu och i framtiden    Beställningsformulär
Skogsdata 2015 Riksskogstaxeringens permanenta provytor Beställningsformulär
Skogsdata 2014 Biologisk mångfald  (Errata 2015-06-26) Beställningsformulär
Skogsdata 2013 Olika mått på skogens ålder och trädslagssammansättning Beställningsformulär
Skogsdata 2012 Skogsodling, skogsvård och avverkning Beställningsformulär
Skogsdata 2011 Fält- och bottenskiktsvegetation i Sveriges skogar Beställningsformulär
Skogsdata 2010 Contortatall i Sverige Beställningsformulär
Skogsdata 2009 Tätortsnära skog pdf ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 2008 Skogens roll för klimatet pdf ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 2007 Skador på skog pdf ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 2006 Skyddade skogar i Sverige pdf ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 2005 Skogstillståndet ur ett produktionsperspektiv pdf ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 2004 Föryngringar pdf ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 2003 Skogens struktur pdf ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 2002 Ungskogar pdf ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 2001 Skogens ålder pdf ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 2000 Tillväxt och avgång pdf ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 1999     ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 1998     ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 1997     ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 1996     ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 1995     ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 1994     ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 1993     ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 1992     ladda ned - excel Beställningsformulär
Skogsdata 1988     ladda ned - excel

  

 

 

 

 

 

Beställningsformulär

 * = Obligatoriska fält

Namn / Name: *
Företag /Company:
Adress / Address: *
Postnr / Post code: *
Postort / Town: *
Telefon / Telephone:
Fax:
E-post / E-mail: *

För Skogsdata innan 1992 vänligen kontakta oss. /
For copies of Skogsdata from before 1992 please contact us.


 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen