Svenska fenologinätverket

Svenska fenologinätverket är ett nationellt samarbete mellan universitet, myndigheter och frivilliga. Målet är att långsiktigt samla in, tillhandahålla och presentera data om naturens kalender. Professionella och frivilliga observatörer rapporterar via www.naturenskalender.se

Fenologinätverket är också en öppen mötesplats dit myndigheter och organisationer är välkomna till samarbete och initiativ kring fenologi. Svenska fenologinätverket samarbetar med fenologinätverk i andra länder och är medlem i det europeiska fenologiprojektet Pan European Phenology Project. Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman.

Med början 2015 levererar Svenska fenologinätverket underlag till miljömålsindi-katorn Växternas växtsäsongDenna indikator bidrar till uppföljningen av Begränsad klilmatpåverkan, ett av de 16 svenska miljömålen. 


Partners

Länk till SLU:s startsidaLänk till Naturhistoriska riksmuseetLänk till NaturvårdsverketLänk till Göteborgs universitetLänk till Lunds universitetLänk till Stockholms universitetLänk till SMHILänk till LänstyrelsernaLänk till GBTLänk till SBRLänk till SBF

 
Sidan uppdaterad: 2015-05-28. Sidansvarig: kjell.bolmgren@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen