Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Like us on

 

 

Institutionen är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet och är stationerad i Alnarp, i sydvästra Skåne. Den ligger i Alnarpsparken som är en grön oas mitt emellan Malmö och Lund.
På Institutionen bedrivs undervisning och forskning inom skogshushållning och
biologi med inriktning mot ämnena skötsel, planering, naturvård, naturresursekonomi och tropisk skogskötsel. Institutionen har en internationell prägel både när det
gäller forskningen och undervisning.

Hitta hit.

Karta över Alnarps campus (pdf)


Länkar

Institutionen är värd för SNS- SamNordisk Skogsforskning under perioden 2014-2017.
Besök SNS hemsida för mer information genom att klicka på logon ovan.
SNS Sekreterare är Inga Bödeker och Jonas Rönnberg.


NY HEMSIDA!

 

 

Läs Jägmästarna Blog, årskull 14/19

"Vi tror att skogen är ett hållbart alternativ!
Följ med klass 14/19 på väg mot att bli mästare på skog.
Över fjäll, genom djupa granskogar och under alla andra
vanliga skoldagar på Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå"

 

Samverkan

 

Partnerskap Alnarp som startades hösten 2004 är en samverkansorganisation mellan fakulteten för lantskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV-fakulteten) samt skogsfakulteten (S-fakulteten) vid SLU och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i den sydsvenska regionen.

Mer information: HÄR


Nyheter

SÖKES:
Biträdande universitetslektor i skogshushållning med inriktning mot anpassning av skogsbruket till klimatförändringar, ansökan senast 2016-04-21. Mer information: HÄR 

 

Pedagogiska priset 2015!
I samband med promotionsceremonien utdelades också årets pedagogiska priser. Det individuella pedagogiska priset gick till Vilis Brukas med motiveringen ”under lång tid verkat för att sätta studenternas kunskap i ett brett perspektiv, samt främjat näringslivsanknytning och ett reflekterande arbetssätt”.

Plan för lika villkor 2015 - 2017 – Fakulteten för skogsvetenskap

 


 
Sidan uppdaterad: 2016-04-15. Sidansvarig: desiree.mattsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen