Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Institutionen är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet och är stationerad i Alnarp, i sydvästra Skåne. 
Här bedrivs undervisning och forskning inom ämnena skogsskötsel, skoglig planering, naturvård, skogshistoria, naturresursekonomi och tropisk skogskötsel. Institutionen har en internationell prägel både när det gäller forskningen och undervisning.

Kursportaler

Sustainable Forestry in Southern Sweden 2016

Silviculture of temperate forests 2016

Planning in Sustainable Forest Management 2016

Tropical and Subtropical Silviculture 2016

National and International Forest Policy 2017

Broadleaves: Forest dynamics, biodiversity, and management for multiple goals 2017

Publicerad: 29 augusti 2016 - Sidansvarig: desiree.mattsson@slu.se