Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Like us on

 

 

Institutionen är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet och är stationerad i Alnarp, i sydvästra Skåne. Den ligger i Alnarpsparken som är en grön oas mitt emellan Malmö och Lund.
På Institutionen bedrivs undervisning och forskning inom skogshushållning och
biologi med inriktning mot ämnena skötsel, planering, naturvård, naturresursekonomi och tropisk skogskötsel. Institutionen har en internationell prägel både när det
gäller forskningen och undervisning.

Hitta hit.

Karta över Alnarps campus (pdf)


AKTUELL FORSKNING

Förband och gallring påverkan på virkets kvalité i barr bestånd.

Mateusz Liziniewicz

Föryngring i glesa förband helst med förädlad plantor, plantering av främmande trädslag och mekaniserad gallringar har börjats i Sverige i 1960 talet för att hålla lönsamheten och konkurrenskraft av skogsbranschen. En sänkning av trädens kvalité har varit tänkt som en negativ konsekvens av dessa förändringar. I mina studier har jag kollat på inverkan av dessa åtgärder på möjligheter att producera virkets med hög kvalité i svenska skogar. Dessutom har jag jämfört såg-produkter från gallrad och ogallrad bestånd.

Resultaten visar att det finns en stor del av hög kvalité träd i planterad barr bestånd i södra Sverige som kan gynnas med gallring. Contortatall (Pinus contorta L.) i södra Sverige har liknande kvalité egenskaper som vanlig tall (Pinus sylvestris). Emellertid finns det inga indikationer att contortatall ger större produktionen vilken hittades i norra Sverige. Det är möjligt att öka kvaliteten i barr bestånd med ett noggrant urval av träd i gallring. Gallring måste fokuseras på träd med specifika kvalitéer egenskaper t.ex. kroka träd, träd med spröt kvistar. Urvalet måste ske redan vid den första gallring när alla egenskaperna är tydliga eftersom med tiden minskar möjligheter att betrakta dem rejält. Jämförelse av kvalité mellan plankor från gallrad och ogallrad tall bestånd visade inga skillnader vad bekräftar att det är viktigt att välja noggrant egenskaper som ska förbättras.

 


Aktuell information

Institutionen är värd för IUFRO Konferens 25-28 Augusti 2014, mer info HÄR

 

 

 


 
Sidan uppdaterad: 2014-04-15. Sidansvarig: desiree.mattsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen