Antagningsstatistik

Publicerad: 30 maj 2016 - slu.se

De angivna meritvärdena nedan är för sist antagna person i de respektive urvalsgrupperna efter urval 2, hösten 2015. Eftersom reserver kallas även efter urval 2 kan vissa av meritvärdena nedan vara lägre efter reservantagningen.

Program

BI BIEX BII BF HP
Agronom – ekonomi 16,40 15,56 17,03 - 1,00
Agronom – husdjur 17,30 14,73 15,97 4,00 0,90
Agronom – landsbygdsutv. 14,14 14,75 10,98 - 0,50
Agronom – livsmedel 15,04 14,57 16,74 - 0,60
Agronom – mark/växt 11,72 18,11 19,00 - 0,85
Biologi, inriktning bioteknik 12,63 16,09 11,58 - 1,25
Biologi och miljövetenskap 12,95 13,22 15,70 - 0,30
Civiling. – energisystem 19,07 17,45 18,38 - 1,30
Civiling. – miljö-  & vattentek. 20,0 17,60 18,89 - 1,35
Djursjukskötare 20,90 20,00 21,20 4,00 1,60
Ekonomi 18,10 18,28 17,85 - 1,10
Etologi- och djurskydd 17,87 16,46 19,15 4,00 1,25
Hippolog – islandshäst 20,00* 17,66* 18,04* -* -*
Hippolog – ridhäst 15,53* 18,88* 11,73* -* 0,40*
Hippolog – travhäst

14,68*

-* -* -* -*
Hortonom 14,54 14,18 16,40 - 0,75
Jägmästare 13,85 12,84 10,63 4,00 0,85
Landskapsarkitekt Alnarp 19,60 17,91 19,40 4,00 1,25
Landskapsarkitekt Uppsala 17,35 14,43 17,50 3,00 1,05
Landskapsingenjör 15,30 15,00 15,96 3,00 1,00
Lantmästare 17,67 13,48 16,58 4,00 0,70
Skogsmästare 15,70 16,97 15,20 - 0,90
Trädgårdsing. - design ** - ** ** **
Trädgårdsing. - odling 17,93 15,74 16,55 4,00 1,05
Veterinär 21,32 21,05 21,37 4,00 1,65

 

- inga antagna i urvalsgruppen
x Alla behöriga sökande i urvalsgruppen antagna
* Urval genom betyg, högskoleprov och antagningsprov
** Urval genom antagningsprov

BI Betygsgrupp 1 (direktgruppen),  maxvärde 22,5
BIEX Betygsgrupp 2 (nya gymnasieskolan, GY11), maxvärde 22,5
BII Betygsgrupp 3 (kompletteringsgruppen), maxvärde 22,5
BF Betygsgrupp 4 (Folkhögskolebetyg), maxvärde 4
HP Högskoleprov, maxvärde 2,0


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via email: antagning@slu.se eller kontaktformulär.

Telefon
018-67 28 00
Telefontid: mån, tis, ons, fre kl. 10-12 och tors kl. 13-15

Observera att antagningen är stängd v. 29.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se