Växtbiologi

Publicerad: 14 september 2017
plant-biology1.png

Växter är av grundläggande betydelse för de flesta typer av lantbrukssystem och ekologiska system. Goda kunskaper om hur växter fungerar och hur deras samspel med sin omgivning fungerar är viktigt för en hållbar växtproduktion och därmed en hållbar utveckling. Programmet genomförs i samarbete med Uppsala universitet och Stockholms universitet.

Programmet är öppet för studenter med motsvarande en kandidatexamen i biologi. Målgruppen är svenska och internationella studenter från hela världen med ett stort intresse för olika aspekter av växtbiologi såsom fysiologi, växtpatologi, växtmikrobinteraktioner, produktionsbiologi, stress, fotosyntes, mångfald och växtutveckling.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Produkter från växtriket är livsnödvändiga för mänskligheten som livsmedel, djurfoder, byggmaterial, fibrer och medicin. Hur använder vi denna enorma resurs? Växtbiologi är ett centralt område inom biologin. Masterprogrammet i växtbiologi kommer att ge fördjupad kunskap om växter samt tillämpad erfarenhet inom området. Programmet genomförs i samarbete med Uppsala universitet och Stockholms universitet.

Här hittar du kursschema till hela programmet (ramschemat nedan visar enbart kurser som ges på SLU).

Det andra året avslutas med ett examensarbete på 30 hp, där du kommer att kunna gå djupare in i ett ämne som du väljer. Du kommer också att utbildas i hur man hanterar forskningsprojekt och kommunicerar med olika målgrupper.

 Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

Framtidsutsikter

Syftet med programmet är att förbereda studenterna för fortsatta studier och forskning inom växtbiologi samt att ge en utbildning som är attraktiv på arbetsmarknaden. Efter examen kommer du att kunna arbeta inom lantbruksföretag, växtförädling, bistånd, offentlig förvaltning och universitet.

Studentliv

Välkommen in till #studysustainably där du får glimtar ur masterstudentens vardag vid SLU i Uppsala!

Examen

Masterexamen (120 hp) med inriktning på biologi.


Kontaktinformation

Programdtudierektor Plant Biology: 

Gerd Johansson, universitetsadjunkt
Institutionen för mark och miljö 
Gerd.Johansson@slu.se, 018-671228

Biträdande programstudierektor Plant Biology

Anna Berlin, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Anna.Berlin@slu.se, 018-67 15 79

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se