Agronom - livsmedel

Publicerad: 04 oktober 2016 - slu.se
agronom_livsmedel1.png

Maten vi äter ska vara god, nyttig och säker, men den ska även vara producerad på ett hållbart sätt. Vill du veta vad som påverkar matens kvalitet under hela livsmedelskedjan - från produktionen av råvaran fram till den slutliga produkten? Då är agronom livsmedel rätt utbildning för dig.

En livsmedelsagronom har kunskap om mat och förädling av råvaror och vet vad som påverkar matens kvalitet från att den produceras till att vi äter upp den. Livsmedelsagronomer arbetar i projektledande position vid livsmedelsföretag och myndigheter med att säkra matens kvalitet, utveckla produkter, marknadsföra, forska och informera. 

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Livsmedelsagronomer har kunskap om hur råvarorna eller tillverkningen kan påverkas för att göra maten nyttigare och godare och hur maten kan produceras på ett etiskt och uthålligt sätt. Livsmedelsagronomer arbetar i projektledande position med frågor som handlar om kvalitetssäkring, produktutveckling, marknadsföring, forskning och information som t ex rådgivare, projektledare, produktutvecklare, kvalitetscontroller eller livsmedelsinspektör.

Här kan du arbeta

Många livsmedelsagronomer arbetar inom stora och små livsmedelsföretag, inom myndigheter som t ex Livsmedelsverket och landsting,och även i olika typer av intresseorganisationer.

Om du vill läsa vidare efter programmet

De som vill kan också läsa till MSc in Food Science eller börja forska genom doktorandutbildning vid SLU eller andra universitet.

Det här läser du på programmet

Programmet börjar med en introduktionskurs, där du får bekanta dig med ämnet livsmedelsvetenkap. Kursen ger också en introduktion i allmänna färdigheter som hör till universitetsstudier, som t.ex. vetenskapligt skrivande, etik, vetenskapsteori etc. Du läser också ämnen som kemi, biokemi, cellbiologi, immunologi, och genetik. 

Andra året bygger på med naturproduktkemi, växt- och djurfysiologi, virologi och mikrobiologi. Dessa ämnen behöver du för att förstå hur växter och djur som ska bli livsmedel är uppbyggda och hur de fungerar. Störst fokus på livsmedel ligger under det tredje året. Då fördjupar du dig i kemiska reaktioner i maten under tillverkning och lagring. Du läser också om de vegetabiliska och animaliska livsmedelsråvarornas kemiska sammansättning och egenskaper, näringslära och om mikroorganismers positiva eller skadliga verkan på maten. En kurs i livsmedelslagstiftning och kvalitetssäkring ger viktig kunskap om hur företagen använder kvalitetssystem.. Du avslutar utbildningen med ett självständigt arbete.

Årskurs 3 avslutas med ett självständigt arbete som ger dig möjlighet att ta en kandidatexamen.

Under utbildningens senare del fördjupar du dig inom olika livsmedelsgrupper såsom växt-, kött-, och mjölkprodukter. Den agrara delen av utbildningen läses tillsammans med studenter i de andra agronomprogrammen och ger fördjupade tvärvetenskapliga kunskaper i hur råvarorna produceras och hur det påverkar livsmedelskvaliteten. Utbildningen har en anknytning till arbetslivet genom projektarbeten, externa föreläsare, studiebesök och möjligheten till att genomföra en s.k. kvalificerad agronompraktik i näringslivet eller vid myndighet. På det sättet skapar du värdefulla kontakter för framtiden. Du har också möjlighet att studera ämnen som marknadsföring, projektledning och kommunikation. Och varför inte tillbringa delar av din studietid utomlands?

Utbildningen har också stark anknytning till aktuell livsmedelsforskning. Du kan göra ditt avslutande självständiga arbete i pågående forskningsprojekt eller i samarbete med ett företag.

Film

Framtidsutsikter

Livsmedelsutbildning ger jobb, både inom Sverige och i utlandet. Alla får bra arbetsmöjligheter. Framtidsutsikten är god, dagens livsstil ställer ständigt nya krav på livsmedlen och deras funktionalitet.

Examen

Agronomprogrammet – livsmedel ger dig en agronomexamen.

Förkunskapskrav / Behörighet

Inte behörig?
Läs en bastermin som ger platsgaranti!

Områdesbehörighet A11 (2011 -):
För att bli antagen till agronomprogrammet – livsmedel krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:

- Biologi 2 
- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 
- Kemi 2 
- Matematik 4

Områdesbehörighet 14 (2000-2011):
Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet 14: 
- Biologi B 
- Fysik A 
- Kemi B 
- Matematik D

Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget godkänd.

Ersättningsmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna. Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.


Kontaktinformation

Programstudierektor - Agronom livsmedel

Kristine Koch, Forskare FLK 
Inst. för livsmedelsvetenskap/ Enh. för matens struktur och egenskaper
Kristine.Koch@slu.se 018-672069 

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12 tisdag 10-12 torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se