Agronom - mark/växt

Publicerad: 23 mars 2017 - slu.se
agronom-markvaxt1.png

Befolkningen ökar och klimatet förändras. Mer och mer mat behövs. Hur mycket klarar vår jord, egentligen? Det här är utbildningen för dig som inte bara vill stå vid sidan och titta på. Du vill vara med och påverka. Och du vill kunna produktion av växter i lantbruket.

Här är det de riktiga och jordnära frågorna som gäller.  Bland annat hur vi utvecklar och formar det moderna jordbruket lokalt och globalt mot en mer hållbar produktion. Din kunskap på utbildningen kan du använda för att påverka framtidens tillgång på mat, foder, energi och hur vi hållbart förvaltar mark och vatten.

Mycket av det du läser är naturvetenskap, exempelvis miljövetenskap, kemi, biologi, ekologi och markvetenskap. Det här läser du för att förstå vad som händer när man brukar jorden, något du sedan lär dig i andra kurser. Längre fram i utbildningen kommer du bland annat läsa om jordbearbetning, genetik, jordmåner i världen och ekologisk odling

Som mark/växtagronom kan du jobba både i Sverige och övriga världen som rådgivare, forskare, handläggare och med utvecklingsfrågor på statliga verk och i både nationella och globala organisationer.

Inte behörig till programmet?

Vill du läsa ett specifikt program på SLU men har inte den särskilda behörigheten som krävs? 

Kanske kan SLU:s naturvetenskapliga bastermin, skogliga eller tekniska basår vara något för dig.

Det här läser du på programmet

Utbildningen fokuserar på olika aspekter av växtproduktion: växtskydd, odlingssystem, växtförädling, odlingsteknik, växtnärings- och vattenförsörjning och odlingens påverkan på mark, vatten och biologisk mångfald.

De första åren läser du basämnen som behövs för de kommande studierna, till exempel kemi, matematik och statistik. Du studerar också marken och dess funktion i jordbrukssystemet. Kurserna i växtfysiologi, cellbiologi och mikrobiologi ger dig kunskaperna du behöver för att förstå livsprocesser och växternas funktion. Du kommer också att lära dig mer om ekologi, genetik, flora och fauna. Därefter läser du om hur marken och växterna samspelar inom odlingssystemet och om odlingsteknik och växtskadegörare.

Vid flera tillfällen under utbildningen och redan från årskurs 2 breddar du dina kunskaper om lantbruket – inom husdjur, ekonomi, livsmedel och landsbygdsutveckling. Du får en förståelse för sambanden mellan områdena och en helhetsbild av lantbruket. Du samläser med andra agronomer och förbereder dig därmed för tvärvetenskapligt lagarbete samtidigt som du får ett värdefullt nätverk.

I slutet av det tredje året gör du ett mindre självständigt arbete som ger dig träning i att skriva vetenskaplig text. Under det fjärde året kan du fördjupa dig inom till exempel växtodling, jordbearbetning, växtnäringslära, vallodling eller jordmåner i världen. Du kan också göra praktik som nästan färdig agronom ute i näringslivet eller studera utomlands som utbytesstudent.

Mot slutet av din utbildning gör du ett självständigt arbete och har då möjlighet att fördjupa dig inom ett område som intresserar dig. Exempel på ämnen är markvetenskap, växtskydd, ekologisk odling, maltkornsodling eller om du göra ettutvecklingsprojekt utomlands. Det självständiga arbetet görs oftast på en institution vid SLU i anslutning till pågående forskning. Du kan också med fördel göra det i samarbete med näringslivet och får på så sätt värdefulla kontakter. Programmet är fem år långt, vilket underlättar om du vill ta ut en masterexamen. Du kan då också välja kurser med en mer internationell inriktning.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Möjliga arbetsgivare

Mark/växtagronomens arbetsplats kan vara på myndigheter som Jordbruksverket och Naturvårdsverket men också inom offentlig förvaltning som på kommuner och länsstyrelser i olika delar av landet. Andra arbetsplatser finns bland lantbrukets företag och organisationer som Hushållningssällskapet och Lantmännen. Privata rådgivningsföretag som Växa Sverige och konsultföretag inom kretsloppsfrågor som Ragn-Sells och Biototal är andra exempel. Mark/växtagronomens arbetsplats kan också vara på internationella organisationer som SIDA och inom forskning och utbildning som på universitet och Naturbruksgymnasier.

Möjliga yrken

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som markväxtagronom, projektledare, lärare, forskare, informatör, konsult, biståndsarbetare, rådgivare eller med produktutveckling.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Efter 3 år på utbildningen är du behörig till masterprogram inom många olika områden. På SLU är du bl a behörig till masterprogrammen:

Uthållig mark- och vattenanvändning 

Växtbiologi

EnvEuro

Agroecology

Miljökommunikation

Hållbar utveckling

Efter agronomexamen är du behörig till utbildning på forskarnivå inom bl a biologi och markvetenskap.

Film

Framtidsutsikter

Mark/växtagronomer som examineras idag får jobb och enligt prognosen är arbetsmarknaden god även om 5 år. Prognoser återfinns här: Naturvetarna, SACO, Arbetsförmedlingen.

Studentliv

Välkommen in till #pluggahållbart där du får glimtar ur studentens vardag vid SLU i Uppsala!

Examen

Programmet ger dig en agronomexamen efter 5 år. Du kan även ta en masterexamen i biologi eller markvetenskap.

Förkunskapskrav / Behörighet

Inte behörig? Läs en bastermin som ger platsgaranti!

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A11 (2011-)

  • Biologi 2
  • Fysik 1a alt Fysik 1b1 + 1b2
  • Kemi 2
  • Matematik 4

Områdesbehörighet 14 (2000-2011)

  • Biologi B
  • Fysik A
  • Kemi B
  • Matematik D

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Fler ersättningsmöjligheter finns för biologi 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.


Kontaktinformation

Programstudierektor  - Agronom mark/växt

Gerd Johansson, Universitetsadjunkt
Inst. mark och miljö/ Avd. Markkemi/ Enheten Växtnäringslära
gerd.johansson@slu.se  018-671228 

Biträdande programstudierektor Agronomprogrammet mark/växt

Anna Berlin, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Anna.Berlin@slu.se, 018-67 15 79

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se