Etologi och djurskydd

Publicerad: 22 mars 2017 - slu.se
etologi-och-djurskydd1.png

Är du intresserad av djurs beteende och behov? Funderar du över vad man kan göra för att ge våra djur så bra förutsättningar som möjligt? Då ska du läsa programmet Etologi och Djurskydd. Här får du en bra grund att stå på för att kunna arbeta för djurens bästa.

Etologi och djurskyddsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med djur, djurhållning och människor. Undervisningen bygger på att du som student får ta mycket eget ansvar, jobba med verklighetsanknutna situationer och därmed lära dig ett arbetssätt som du kommer att ha nytta av i framtiden.

För att djurskyddslagstiftning och djurhållning i praktiken ska bli så bra som möjligt behövs människor med vetenskapligt och praktiskt grundade kunskaper. Det etiska medvetandet ökar i samhället och detta skärper kraven på en god djurhållning inom livsmedelsproduktion, försöksdjurhållningen, djurparker och för våra sällskapsdjur.

Inte behörig till programmet?

Vill du läsa ett specifikt program på SLU men har inte den särskilda behörigheten som krävs? 

Kanske kan SLU:s naturvetenskapliga bastermin, skogliga eller tekniska basår vara något för dig.

Det här läser du på programmet

Under hela utbildningen lägger vi stor tonvikt vid vetenskaplighet, verklighetsanknytning och social kompetens. Du kommer att möta lärare med mycket god ämnesmässig och pedagogisk kompetens och under utbildningen gör du även en mängd studiebesök vilket ger dig goda kontakter med näringslivet.

Den första terminen läser du ämnena etologi, djurskydd och etik samt evolutionsbiologi, för att få en grund att stå på. Termin två studerar du livets byggstenar, djurs form och funktion samt en tillämpad kurs i djurhållning, djurhälsa och smittskydd.

I årskurs två läser du utfodring och fysiologi, genetik, statistik som ett hjälpmedel för dig som biolog, och lite mer etologi, djurskydd och antrozoologi (samspelet mellan djur och människor).

Tredje året inleds med en kurs i djurmiljö där bland annat ämnen som slakt och avlivning tas upp. Därefter väljer du mellan olika kurser såsom etologi och antrozoologi, djurskydd, välfärd och etik, bevarandebiologi och djurskydd, kontroll och bedömning innan ett avslutande examensarbete.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Om du vill läsa vidare efter programmet:

Efter examen kan du fortsätta dina studier på avancerad nivå om du läser vårt masterprogram Animal Science på SLU.

Det här kan du arbeta med

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som djurparkszoolog, djurskyddsinspektör, försöksdjursföreståndare, etolog, lärare, rådgivare, egenföretagare, m.fl.

Här kan du arbeta

Djurparker, länsstyrelser, kommuner, Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet, lantbruksnäringen, läkemedelsföretag, EU, eget företag...

Framtidsutsikter

Djurskyddsinspektörer anses enligt fackförbundet SACO ha en liten konkurens om jobben. Läs mer om hur det är att vara djurskyddsinspektör/djurskyddshandläggare på Djurskyddsinspektörernas Riksförening.

Förkunskapskrav / Behörighet

Inte behörig?

Läs SLU:s naturvetenskapliga bastermin för behörighet till programmet Etologi och Djurskydd.

För att bli antagen till Etologi och djurskydd - kandidatprogram krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A11

  • Biologi 2
  • Fysik 1a alt Fysik 1b1 + 1b2
  • Kemi 2
  • Matematik 4

Områdesbehörighet 14

  • Biologi B
  • Fysik A
  • Kemi B
  • Matematik D

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter:
Ersättningsmöjligheter finns för biologi 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav
: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.

Kontaktinformation

Programstudierektor Etologi och djurskydd - kandidatprogram

Claes Anderson, universitetsadjunkt
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa/ avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi
claes.anderson@slu.se 018-67 21 36

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se