Hortonom

Publicerad: 05 juni 2017
hortonom1.png

Vill du vara med och påverka vår framtid i hållbar inriktning? Som hortonom är du expert på växtbiologi och har ingående kunskaper om hur växterna påverkas av miljön inom odling eller lagring. Utbildningen är inriktad på trädgårdsväxter och trädgårdsprodukter.

Som hortonom har du ingående kunskap om hur olika växter fungerar och hur växternas inre processer påverkas av olika faktorer. I ditt framtida yrke kan du komma att ansvara för produktion, hantering, kvalitet och användning av frukt, bär, grönsaker, träd och prydnadsväxter.

Du kan ha kompetens att arbeta med biologiskt växtskydd eller miljöfrågor inom produktionsledet eller hos myndigheter, eller inom handeln med marknads- och kvalitetsfrågor. Du kan söka dig till nya områden under utveckling som hur växter och trädgårdsprodukter påverkar vår hälsa eller hur värdefulla sorter bäst kan bevaras för framtiden.  Din breda kompetens passar inom många yrkesområden.

Det här läser du på programmet

I utbildningen kombineras teoretisk kunskap med praktisk tillämpning. De första tre åren är undervisningen huvudsakligen på svenska även om en stor del av kurslitteraturen är på engelska. Du läser en del av kurserna tillsammans med studenter på trädgårdsingenjörsprogrammen.

De första tre åren får du grundläggande kunskaper i botanik, växtfysiologi, kemi, genetik, marklära, ekologi, växtskydd och växtförädling samt i ekonomi, statistik och teknologi. Du fördjupar dig i trädgårdsvetenskap och får en helhetsbild av den yrkesmässiga trädgårdsproduktionen. Kurserna ger dig en inblick i pågående forskning eftersom många lärare är aktiva forskare. Den grundläggande nivån avslutas med ett självständigt arbete i biologi eller trädgårdsvetenskap.

Under de två sista åren på hortonomprogrammet kan du välja fördjupningskurser inom ämnen som tillämpad växtfysiologi, växtskyddsbiologi, växtförädling och bioteknik eller hållbar trädgårdsproduktion samt agroekologi. Här är undervisningsspråket engelska. Du kan också välja att studera utomlands och läsa en del av utbildningen i till exempel Holland, Tyskland, Italien eller Japan. I slutet av utbildningen gör du ett längre självständigt arbete med möjlighet att fördjupa dig i det område som intresserar dig.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Hortonomer arbetar ofta som experter som meddelar kunskap mellan myndigheter, odlare och andra aktörer inom trädgårdsbranschen. Det handlar om frukt, bär, grönsaker, växter för inom- och utomhusmiljöer och växter för nya användningsområden. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att ge råd till odlare, tolka EU-direktiv, göra utredningar och ta fram nya sorter eller utveckla växtskydd i en hållbar inriktning. Hortonomer kan jobba som exempelvis rådgivare, handläggare, konsult, lärare, forskare, odlare, produktutvecklare, biståndsarbetare eller egenföretagare.

Här kan du arbeta

Hortonomer kan arbeta vid till exempel Jordbruksverket, Fritidsodlingens Riksorganisation, kommuner, Länsstyrelser, plantskolor, Hushållningssällskap, LRF Konsult, ICA Frukt & Grönt, Kemikalieinspektionen och SLU.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Efter utbildningen kan du läsa fristående kurser vid universitet och högskolor eller bli antagen till forskarutbildning.

Film

Facebook och blogg

Följ oss på facebook SLU Hortonom och Hortonombloggen.

Studentkontakt och besök i sommar

Fråga en student - maila till:
Hortonomstuderande David Nimblad Svensson

Välkommen att besöka campus Alnarp och den fina parken under sommaren!
Vill du träffa en hortonomstudent och få en egen guide, kontakta Alexander Hylander.

 

Har du sett våra andra trädgårdsutbildningar?

Är du intresserad av att lära dig mer om trädgård och växter? Kanske hur man på bästa sätt formger en trädgård, eller hur man skapar bästa möjliga förutsättningar för odling? SLU har flera utbildningar som med olika infallsvinklar behandlar ämnena trädgård och växter. 

Följ respektive länk nedan för att läsa mer om trädgårdsutbildningarna och andra liknande utbildningar: 

 

Framtidsutsikter

Hortonomens breda kompetens passar inom många yrkesområden. Enligt SACO-förbundets information om hortonom råder det balans på arbetsmarknaden. Sveriges Hortonomförbund har mer information om yrket och branschen.

Examen

Programmet ger dig en hortonomexamen samt kandidat- och masterexamen i biologi eller trädgårdsvetenskap.

Förkunskapskrav / Behörighet

Inte behörig? Då kanske SLU:s naturvetenskapliga bastermin kan vara något för dig.

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier gäller särskild behörighet enligt: 

Eller områdesbehörighet A11 (2011-)
  • Biologi 2 
  • Fysik 1a alt Fysik 1b1+1b2 
  • Kemi 2 
  • Matematik 4  
Områdesbehörighet 14 (2000-2011)
  • Biologi B 
  • Fysik A 
  • Kemi B 
  • Matematik D 

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter:
Fler ersättningsmöjligheter finns för biologi 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav
: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.

Kontaktinformation

Programstudierektor Hortonom & Trädgårdsingenjör - Odling

Salla Marttila, Forskare FLK
Institutionen för växtbiologi
salla.marttila@slu.se  040-415522

Biträdande programstudierektor Hortonom:

Sara Spendrup, Universitetsadjunkt
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
sara.spendrup@slu.se, 040-41 55 07

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: Rekrytering@slu.se