Jägmästare

Publicerad: 04 oktober 2016 - slu.se
jagmastare1.png

Jägmästare är skogliga experter. En jägmästare kan arbeta med exempelvis rådgivning och planering, men också som expertstöd i politiska processer såväl nationellt som internationellt. Utgångspunkten är ett hållbart nyttjande av vår viktigaste naturresurs – skogen.

Hur vi sköter våra naturresurser är en global fråga. Hur vi planerar och agerar för framtiden berör oss alla, oavsett var i världen vi bor. Som skogligt utbildad är du med och bidrar med kunskap som bygger ett hållbart samhälle.

Skogen är en av våra största naturtillgångar och det är många intressen som ska samsas, bland annat sociala, ekonomiska och biologiska. Skogen är vår framtid och nyckeln till ett hållbart samhälle. För att kunna hantera skogens alla värden måste du förstå skogens funktion, skötsel och nyttjande. Det kräver kunskap inom flera olika ämnesområden. Som jägmästarstudent får du under de tre första åren grundläggande kunskaper inom biologi, ekologi, marklära, skogsskötsel, statistik, skogsekonomi, skoglig planering, skogsteknik och virkeslära.

På SLU finns också det kortare och mer praktiskt inriktade Skogsmästarprogrammet (180hp).

Det här läser du på programmet

Det här läser du på programmet

En del av utbildningen bedrivs genom fältstudier och studiebesök hos olika skogliga organisationer och företag. De tre första åren läser du grundkurser med vissa inriktningskurser i tex fördjupad kemi, ekonomi eller skogshushållnig. Därefter väljer du ett huvudämne att fördjupa dina kunskaper inom. Under de två avslutande åren läser du fördjupningskurser inom något av områdena skogsförvaltning, råvaruförsörjning eller förädling av skogsprodukter.

På SLU finns också det kortare och mer praktiskt inriktade Skogsmästarprogrammet (180 hp) i Skinnskatteberg. 

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Jägmästare arbetar inom olika områden som skogsbruk, ekonomi, marknadsföring & information, affärsutveckling, rådgivning, produktförädling, forskning & undervisning, miljö-och naturvård eller med naturupplevelser. En jägmästare kan också arbeta utanför den traditionella skogsbranschen på möbel-och transportföretag, försäkringsbolag, banker eller som fastighetsmäklare. En del blir också egenföretagare.

Vill du arbeta utomlands under en längre eller kortare tid finns det goda möjligheter att söka sådana jobb både inom den privata sektorn, skogsbolagen, såväl som inom internationella organisationer eller myndigheter, till exempel Sida.

Läs mer om vad du arbetar med som skogskonsulent eller som skoglig specialist/handläggare vid Skogsstyrelsen.

Vanliga tjänster inom den privata sektorn är virkesköpare och produktionsledare.  Läs mer om vad du arbetar med inom dessa tjänster och vilka kunskaper du kan behöva.

Skogsakademikerna, som är en del av förbundet Naturvetarna, ger ut en folder om arbetsmarknaden för skoglig utbildade studenter.


Här kan du arbeta

Många får en första anställning på något av de stora skogsföretagen som projektledare eller virkesköpare. Du kan också arbeta vid Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket eller i någon skogsägareförening. Bland skogsbolagen återfinns bland annat Holmens skog, syd- och norrskog, SCA, Stora Enso, Martinsson med flera.

Film

Framtidsutsikter

Naturvetarna publicerar information med framtidsspaning på arbetsmarkanden för skogligt utbildade.

Dessutom följs det upp hur det går för studenter som nyss tagit sin examen att få ett jobb inom sitt utbildningsområde. Av de jägmästare som tagit ut examen 2011 hade 93 % fått ett arbete inom sitt utbildningsområde ett år senare. Läs rapporten.

Examen

Utbildningen leder till jägmästarexamen. Den engelska benämningen är Master of Science in Forestry.
Förkunskapskrav / Behörighet

För att bli antagen till jägmästarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:

Områdesbehörighet A11 (2011-): vilket innebär minst godkänt betyg i följande kurser:
Biologi 2
Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2
Kemi
Matematik 4

Områdesbehörighet 14 (2000-2011):
Biologi B
Fysik A
Kemi B
Matematik D

Ersättningsmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande  kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs. 

TEKNISKT NATURVETENSKAPLIGT BASÅR Om du inte uppfyller kravet på särskild behörighet finns möjlighet att söka till programmet via tekniskt naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet

Utöver ovanstående behörighetskurser tillkommer meritkurser. I områdesbehörigheter från 2014 ingår endast meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen.


Kontaktinformation

Programstudierektor Jägmästarprogrammet

Anders Karlsson, 
Fakulteten för skogsvetenskap
PSR-jmp@slu.se018 67 10 00 vxl.

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12 tisdag 10-12 torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se