Sport- och sällskapsdjur

Publicerad: 22 mars 2017 - slu.se
sport-sällskapsdjur1.png

Vill du arbeta med hästar, hundar, katter eller varför inte zoohandelns djur? Kanske som egen företagare eller i ett av de många företag eller organisationer som arbetar med djur? Möjligheterna är många. Som husdjursvetare får du goda kunskaper om våra sport- och sällskapsdjur och företagande.

Våra sport- och sällskapsdjur fyller en viktig funktion i samhället. Djuren ger oss inte bara sällskap och nöje utan har även en nyttofunktion. Sport- och sällskapsdjursbranschen omsätter stora summor inom t.ex. foderindustrin, uppfödning, djurtillbehör, försäkringar, djursjukvård och tävlingsverksamhet. Programmet ger dig kunskaperom djurens funktion och behov, djurens roll i samhället samt en insyn i villkoren för företagande inom sport- och sällskapsdjurssektorn.

Inte behörig till programmet?

Vill du läsa ett specifikt program på SLU men har inte den särskilda behörigheten som krävs? 

Kanske kan SLU:s naturvetenskapliga bastermin, skogliga eller tekniska basår vara något för dig.

Det här läser du på programmet

Under det första året studerar du djurrikets uppbyggnad, husdjursskötsel och olika djurhållningssystem. Du studerar också djurens beteende (etologi) samt grunderna inom zoobiologin. Du läser även en kurs inom ekonomi och företagande inom djursektorn och får en inblick i det framtida yrkeslivet Det finns dessutom möjlighet till praktik i SLU:s regi.

Under det andra året studerar du husdjurens fysiologi, nutrition samt avel. Under tredje året läser du kurser om häst, hund, katt, zoohandelns djur och laboratoriedjur.

Det tredje året avslutas med ett examensarbete (kandidatarbete) som ger dig en kandidatexamen i husdjursvetenskap. Programmets undervisning sker genom grupparbeten, föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök, fältexkursioner och projektarbeten.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Ditt arbete kan inriktas mot t.ex. rådgivning, produktutveckling, tävlingsverksamhet, avelsplanering, journalistik, import av foder- och djurtillbehör, zoohandel, inhysning eller utbildning.

Om du vill läsa vidare efter programmet:

Efter examen kan du fortsätta dina studier på avancerad nivå på Animal Science – Master's Programme på SLU.

Framtidsutsikter

Branschen karaktäriseras av en stor mängd små- och medelstora företag, alla med unika förutsättningar. Våra sport- och sällskapsdjur omsätter stora summor varje år och möjligheten att hitta sin egen nisch är god.

Examen

Utbildningen leder till en kandidatexamen i husdjursvetenskap. (Degree of Bachelor)

Förkunskapskrav / Behörighet

Inte behörig?
Läs SLU:s naturvetenskapliga bastermin för behörighet till programmet Sport- och Sällskapsdjur.

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A11 (2011-)

  • Biologi 2 
  • Fysik 1a alt Fysik 1b1 + 1b2 
  • Kemi 2 
  • Matematik 4

Områdesbehörighet 14 (2000-2011)

  • Biologi B 
  • Fysik A 
  • Kemi B 
  • Matematik D

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Ersättningsmöjligheter finns för biologi 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.


Kontaktinformation

Programstudierektor Sport- och sällskapsdjur

Anna Wistedt, universitetsadjunkt
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi/ avdelningen för anatomi och fysiologi
anna.wistedt@slu.se 018-67 28 21

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se