Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Miljöövervakningsdata

Sjöar och vattendrag

 

Institutionen för vatten och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är på uppdrag av Havs- och vattenmyndig­heten datavärd för data som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning, samt data från samordnad recipient­kontroll. En datavärds uppdrag är att leveranskontrollera, lagra och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data.

Havs- och vattenmyndigheten finansierar den nationella miljöövervakningen av vatten i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa data får fritt användas. Mer information om den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverkets webbplats (information specifikt för vattenområdet finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats).

Den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från oss eller någon annan av miljöövervakningens datavärdar får gärna ange, dels vem som samlat in dessa data, dels att de tagits fram inom ramen för Samordnad Svensk Miljööver­vak­ning. Finansiär och huvudman för miljöövervakningen är Naturvårdverket respektive Havs- och Vattenmyndigheten. Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram och undersökningar som detta datavärdskap omfattar samt länkar till bearbetade data.

Utöver de data som direkt kan ses och hämtas hem via länkarna nedan, så har vi även äldre data från prov­tag­nings­stationer som var i bruk framför allt under 1960- och 1970-talen. Var vänlig och kontakta oss om ni är intresserad av äldre data.

För hjälp med att hitta och använda data i den gamla databasen, inkl att ladda ner dem, klicka här.

Vad gäller dataformat, kvalitetsmärkning och använda metoder, klicka här.

Vad gäller dataformat, kvalitetsmärkning och använda metoder, klicka här.   OBS! Samtliga data- och kartlänkar nedan hänvisar till vår gamla databas som omfattar data t.o.m. 2013. Samtliga dessa data kommer att succesivt föras över tillsammans med nyare data till vår nya databas som nås via knappen till höger.

 

Programområde: Sötvatten

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta Data Kontakt
Vattendrag, trendstationer Bottenfauna 1985- Karta Data Richard K Johnsson
Påväxtalger 2007-
Data Maria Kahlert
Vattenkemi 1962- Karta Data Jens Fölster
Flodmynningar Vattenkemi 1965- Karta Data Jens Fölster
Sjöar, trendstationerBottenfauna 1986- Karta Data Richard K Johnsson
Djurplankton 1990- Karta Data Tobias Vrede
Makrofyter 2007-

Frauke Ecke
Vattenkemi 1983- Karta Data Jens Fölster
Växtplankton 1975- Karta Data Stina Drakare
Stora sjöarna, Mälaren


Bottenfauna

1969-

Karta Data Richard K Johnsson
1996, 1998, 2004-2006
Data Richard K Johnsson
Djurplankton
1964- Karta Data Tobias Vrede
1996, 1998, 2004-2006
Data Tobias Vrede
Vattenkemi
1964- Karta Data Lars Sonesten
1996, 1998, 2004-2006
Data Lars Sonesten
Växtplankton
1955- Karta Data Stina Drakare
1996, 1998, 2004-2006
Data Stina Drakare
Stora sjöarna, Vänern


Bottenfauna 1973- Karta Data Richard K Johnsson
Djurplankton 1973- Karta Data Tobias Vrede
Vattenkemi 1969- Karta Data Lars Sonesten
Växtplankton 1973- Karta Data Stina Drakare
Stora sjöarna, Vättern


Bottenfauna
1971-2003 Karta Data Richard K Johnsson
2004-
Data Richard K Johnsson
Djurplankton
1974-2003 Karta Data Tobias Vrede
2004-
Data Tobias Vrede
Vattenkemi
1966-2003 Karta Data Lars Sonesten
2004-
Data Lars Sonesten
Växtplankton
1967-2003 Karta Data Stina Drakare
2004-
Data Stina Drakare
Stora sjöarna, Mälarens tillflöden Vattenkemi 1958- Karta Data Lars Sonesten
Stora sjöarna, Vänerns tillflöden Vattenkemi 1968- Karta Data Lars Sonesten
Stora sjöarna, Vätterns tillflöden Vattenkemi
1966-2003 Karta Data Lars Sonesten
2004-
Data Lars Sonesten
Riksinventeringar, sjöar och vattendrag Bottenfauna 1995, 2000
Data Richard K Johnsson
Vattenkemi 1972, 1975, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005
Data Jens Fölster
Sjöar, omdrevsstationer Vattenkemi 2007-
Data Jens Fölster
Samordnad recipientkontroll Vattenkemi 1961-
Data Pernilla Rönnback
Biologi 1969-

Data Lars Sonesten
Kalkeffektuppföljning Vattenkemi 2004-

Pernilla Rönnback

 

Programområde: Integrerad kalkningseffektuppföljning (IKEU)

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta Data Kontakt
Sjöar Bottenfauna 1989- Karta Data Willem Goedkoop
Djurplankton 1990-2007 Karta Data Tobias Vrede
Vattenkemi 1989- Karta Data Jens Fölster
Växtplankton 1997- Karta Data Stina Drakare
Vattendrag Bottenfauna 2000-2002 Karta Data Cecilia Andrén
Påväxtalger 2007-
Data Maria Kahlert
Vattenkemi 1989- Karta Data Jens Fölster

 

Programområde: Skog (Integrerad miljöövervakning (IM))

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta Data Kontakt
Integrerad monitoring Vattenkemi 1994- Karta Data Lars Lundin
Vegetation 1982-
Data Ulf Grandin

 

Dataformat, kvalitet och metoder

Dataleveransmall Fältprotokoll Kvalitetsmärkning av data
Se separat sida med leveransinformation Ej relevant Kvalitetsmärkning av de data som datavärden håller för NV:s räkning och som presenteras på denna sida. (Under utveckling)
Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning Kvalitetsdeklaration för respektive delprogram Undersökningstyper som dataleverantörerna använt samt andra förekommande metoder eller manualer
Kvalitetssystemet

Vattendrag, trendstationer

Flodmynningar

Sjöar, trendstationer

Sjöar, omdrevsstationer

 

Lokalbeskrivning
Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - inventering med oberoende urval (M42)
Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - M42-inventering med riktat urval (mikrobiotoper)
Bottenfauna i sjöars litoral och i vattendrag - tidsserier
Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral
Djurplankton i sjöar
Växtplankton i sjöar
Metaller i sediment
Vattenkemi i sjöar
Vattenkemi i vattendrag
Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys (reviderad januari 2016)
Makrofyter i sjöar (reviderad juni 2015)
 

Kontakt

Allmänt om datavärdskapet

Lars Sonesten

Frågor rörande data och datauttag

Pernilla Rönnback

HaV:s datavärdsansvarige

Lars Johan Hansson

Övergripande datavärdsansvar på NV

Anders Foureaux

 

 

Sidan uppdaterad: 2016-04-05. Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala