Välkommen till en nationell växtskyddskonferens för jordbruk, skogsbruk och trädgård den 10-11 november i Ultuna, Uppsala!

Nya skadegörare, förändrat klimat, resistensproblematik, tillämpningen av integrerat växtskydd är några av utmaningarna för framtidens växtskydd. Med konferensen vill vi samla forskning, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra intressenter för att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och tillsammans diskutera lösningarna.

   

 

Konferensen arrangeras av SLU och Jordbruksverket.


Med stöd från EU Växtskyddskonferens

Nya skadegörare, förändrat klimat, resistensproblematik, tillämpningen av integrerat växtskydd är några av utmaningarna

Kontakt

Om du vill ha mer information om praktiska detaljer och registrering, var vänlig kontakta:

Akademikonferens

Telefon: 018-67 15 92

vaxtskyddskonferens2015@slu.se

 

 

.


Sidan uppdaterad: 2015-10-02. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen