Sveriges lantbruksuniversitet
rehabmatta750.jpg

IPPS 2018 - Naturbaserade insatser för hälsa och välbefinnande

Naturen som hälsofrämjande resurs – välkomna till IPPS 2018, ett internationellt symposium om hur naturen kan påverka människans hälsa och välbefinnande. Den 11-13 oktober samlas forskare, utövare, pedagoger, vårdgivare och politiker i ett tvärvetenskapligt möte på Malmö Live i centrala Malmö. Det är det 14:e International People Plant Symposium som nu för första gången äger rum i Norden.
Program och anmälan

Publicerad: 13 september 2018 -