28
sep

 –

29
sep
Audhumbla, Uppsala

100 år sedan bäverns återkomst

seminarier, workshops |

En gång var bävern utrotad i Sverige. Nu har det har gått hundra år sedan den återintroducerades till den svenska naturen. Det var ett osannolikt lyckat naturvårdsprojekt. Bävern skapar livsmiljöer för andra arter och är rolig att titta på. Men ibland  ställer den till med problem för samhället. Hur förvaltar vi vår nya bäverstam?

Bävern skapar öppna ytor i skogen, ökar mängden död ved och "restaurerar" våtmarker. Det är viktigt för den biologiska mångfalden och för hur motståndskraftigt landskapet är mot klimatförändringar. Dessutom tycker vi människor ofta att det är trevligt att få syn på en bäver eller åtminstone dammar, hyddor och gnag.

Samtidigt uppstår samhällsproblem när bävrar underminerar vägar eller fäller träd över elledningar. Skogsägare drabbas när dämmen lägger brukad skog under vatten, så att den dör. Bäverstammen kan också komma i konflikt med andra naturvårdsintressen, som att bevara vitryggig hackspett och vandringsfiskar.

Det finns metoder för att minimera påverkan där den är oönskad, och det finns en omfattande internationell forskning. Den tillämpas sällan i Sverige, vilket gör att många dämmen rivs i onödan, såväl legalt som illegalt.

Workshopens mål är att sätta fokus på detta karismatiska djur. Vi vill att den senaste forskningen och erfarenheterna ska användas i förvaltningen av vår allt större bäverstam. En aspekt på förvaltningen är också att bäver går utmärkt att äta, det har vi gjort historiskt. 

28 september: seminarium, workshop och middag

Kaffe

Från klockan 9:00

Bäverns återkomst – en historia om hopp

Sus Andersson, vetenskapsjournalist, författare samt redaktör för bävrar.se

Bävrar – skogslandskapets elefanter och termiter

Frauke Ecke, professor vid Helsingfors universitet och tidigare universitets lektor vid institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU

Paus

Dagens bäverstam – minskar den?

Metoder för att undvika bäverproblem – vad är kostnadseffektivt?

Göran Hartman, lektor vid institutionen för ekologi, SLU samt projektledare för Bäver 100

Lunch

Bävrar och fisk – vad är så ädelt med ädelfisk?

Göran Hartman

Bäverjakt - från 1970-talet till idag

Lars Björk, jaktvårdskonsulent, Jägareförbundet Västmanland

Fika

Om tillagningstips och sjukdomar

Torsten Mörner, docent i veterinärmedicin och tidigare statsveterinär

Paneldiskussion

Talare samt Jacob Höglund, professor i zoologisk bevarandebiologi vid institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet, Erik Petersson, professor i akvatisk ekologi vid institutionen för akvatiska resurser, SLU och William Faber, College instructor of
wildlife and natural resources vid Central Lakes College, Minnesota

Paus

Paneldiskussion fortsätter

Fritt mingel & tipspromenad 

Middag

18:30 

29 september: bäverexkursion

Upphämtning med buss klockan 08:30 vid Ulls hus på Almas allé 8, Ultuna. Kom i god tid. Macklunch och fika i fält.
Exkursionen som anordnas av Länsstyrelsen Uppsala sker i Älvkarleby, cirka en timmes resa från Uppsala. Obs: Promenad på skogsstig, svårt att ta sig fram med rullstol.

Bäver

Bäver. Wikimedia Hangsna - Own work, CC BY-SA 4.0,

Kostnad

630 kronor (inklusive moms). I priset ingår workshop med lunch, fika och middag samt exkursion inklusive smörgås. Eventuellt boende fixar du själv.
Om du avanmäler dig efter den 22 september måste du betala hela avgiften.

Anmälan

Anmälan senast den 19 september. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

JLM NTh622_Bjurälven_Ankarvattnet (002).jpg

Bäverutsättningen 1922. Bävrarna bars långa sträckor på
väg till Bjurälven i norra Jämtland.
Foto: Nils Thomasson/Stiftelsen Jamtlis fotosamlingar

 

Fakta

Tid: 2022-09-28 10:00 - 2022-09-29 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla
Sista anmälningsdag: 10 september 2022
Pris: 630 kronor
Mer information:

lovisa.hokby@slu.se

Lokalen ligger i Veterinärmedicinsk och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) Ulls väg 26, Ultuna

Mer bäverinformation hittar du på vår webbplats www.bävrar.se

Seminarierna kommer i efterhand att laddas upp på www.bävrar.se/jubileumKontaktinformation