Sveriges lantbruksuniversitet

Björnspillningsinventering

Björnspillningsinventeringar utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i Sverige. Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet. 2018 genomförs ingen spillningsinventering, men en beräkning av den totala björnpopulationen i Sverige.
Loading…