Sveriges lantbruksuniversitet

Björnspillningsinventering

Björnspillningsinventeringar utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i Sverige. Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet.
Loading…