Hoppa till huvudinnehåll

Björnspillningsinventering

Spillningsinventering är den främsta inventeringsmetoden för björn i Sverige. Den utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i landet. Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet. Den samlade beräkningen av björnstammen sker vart femte år.

Om björnspillningsinventering

Spillningsinventering är den främsta inventeringsmetoden för björn i Sverige sedan 2001. Den utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i landet. Spillningsinventeringarna sker inte i hela Sverige varje år utan görs i olika län efter ett rullande schema. En nationell beräkning av björnstammen görs vart femte år.

Inventering av björn

Björnstammens storlek i Sverige beräknas på underlag från björnspillningsinventeringar och björnobservationer som jägarna samlat in.

Björnspillningsinventering 2017

2017 spillningsinventerades björn i Dalarnas och Gävleborgs län. Insamling av spillning genomfördes även i delar av Värmlands, Uppsala, Stockholms, Örebro och Västmanlands län.

Björn

Björnspillningsinventering 2016

Resultaten från björnspillningsinventeringen som genomfördes i Norrbottens län 2016 visar att det fanns omkring 500 björnar i länet hösten 2016.

Björnspillningsinventering 2015

Resultat från björnspillningsinventeringen i Jämtlands och Västernorrlands län 2015. Populationsberäkningar efter DNA-analyserna visar att det fanns totalt 1179 björnar i de båda länen hösten 2015.

Praktisk info om insamlingen

På denna sida finns information om hur du hanterar björnspillningsprover. Här hittar du även svar på hur du kan söka fram ditt inskickade prov i databasen Rovbase.

Loading…