Ladda ner MACRO-DB 4.2 (Steg 2)

Senast ändrad: 20 december 2021

MACRO-DB är ett verktyg för riskbedömning av transport av bekämpningsmedel till grundvatten och ytvatten. Verktyget kan laddas ner gratis från denna sida.

Underlag

Aktuell ämnesdatabas

Ämnesdatabas 2021-12-20 är den senaste versionen och finns här för nedladdning för er som har en tidigare version. 

Uppdateringar av ämnesdatabasen handlar främst om tillägg av nya aktiva substanser. Gamla ämnesdatabaser som fortfarande ger korrekta simuleringar:

  • 2021-02-11
  • 2020-01-31
  • 2020-01-24 (för alla utom fyra substanser, se information under "Ändringar" )
  • 2019-03-27
  • 2018-04-11
  • 2017-11-14

Vid de uppdateringar som gjorts har nya substanser lagts in men ingen ändring har skett med redan inlagda substanser.

Observera att själva verktyget MACRO-DB 4.2 inte behöver laddas ner på nytt. Vid ny nedladdning av MACRO-DB ingår den senaste versionen av ämnesdatabasen. 

Ladda ner ny ämnesdatabas

  1. Döp om befintlig databas med ämnesegenskaper, filen "Ämnesegenskaper.mdb", till något annat, exempelvis "Ämnesegenskaper_2021-02-11". Filen hittar du i den mapp som MACRO-DB installerats till.

  2. Ladda ner en ny version av databasen via den här länken: Ämnesegenskaper 2021-12-20 (zip) och spara denna i MACRO-DB-mappen. Filen ska heta "Ämnesegenskaper" (filändelse mdb) för att programmet ska kunna använda den. Observera att du inte ska öppna filen utan välja "visa i mapp" och sen kopiera (eller dra) över den till mappen där MACRO-DB ligger. Du behöver också extrahera zip-filen innan den kan användas.
  3. Starta MACRO-DB som vanligt. Om du får upp ett felmeddelande om att filen inte kan hittas när du startar MACRO-DB kan den ha sparats som fel filtyp, se vidare under Frågor & svar.

Ändringar i tidigare ämnesdatabaser

2021-12-20 gjordes den senaste uppdateringen av ämnesdatabasen, några nya substanser lades till, inga andra ändringar gjordes. Uppdateringar med tillägg av ytterligare substanser görs vid behov utan att anges nedan.

Nedan listas de ändringar som gjorts så att tidigare versioner kan ge upphov till felaktiga simuleringsresultat.

Tabell för översättning av jordarter från SGU:s kartvisare

En tabell för översättning mellan klasser i SGU:s kartvisare och klasser för modermaterial i MACRO-DB finns att ladda ner här och under Frågor & svar. SGU:s kartvisare för jordarter 1:25 000-1:100 000 har uppdaterats med fler jordarter och denna tabell kan användas för att översätta jordarterna till modermaterial i MACRO-DB.

MACRO-DB 4.2 lanserad 2017-11-14

Tester mellan version 4.2 och den tidigare 4.1 visar att generellt skiljer sig inte resultaten mellan de båda versionerna särskilt mycket. Som störst var skillnaden en fördubblad koncentration och detta var vid applicering i april i höstsäd. Så just för vårabehandling i höstsäd kan det vara motiverat att göra nya simuleringar med v 4.2 om resultaten med v 4.1 låg nära gränsen för godkännande.


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05