Undersökning av pesticidorsakade effekter på bentiska organismsamhällen i jordbrukspåverkade vattendrag

Senast ändrad: 09 juli 2021
Rapportframsida.

Den utförda studien syftade till att undersöka biologiska effekter orsakade av växtskyddsmedel i jordbrukspåverkade svenska vattendrag. Kombinationen av biologiska prover från denna studie och data på koncentrationer av växtskyddsmedel från ett screeningprojekt samma år ger en för Sverige unik koppling mellan de biologiska samhällena i vattendragen och exponeringen.

Referens

Willem Goedkoop & Maria Kahlert. Undersökning av pesticidorsakade effekter på bentiska organismsamhällen i jordbrukspåverkade vattendrag. CKB rapport 2018:2.


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05