Den nya älgförvaltningen, ramverket

Senast ändrad: 27 oktober 2011

Den nya älgförvaltningen innebär en hel del förändringar på flera nivåer. Filmen förklarar hur den nya strukturen är uppbyggd.


Kontaktinformation