Introduktion till utbildningen i adaptiv älgförvaltning

Senast ändrad: 16 oktober 2019

Här introduceras tankarna bakom utbildningen i adaptiv älgförvaltning och några grundläggande koncept. Hur studiemanualen är upplagd förklaras också.


Kontaktinformation