Kunskap om systemet: Älgbetning, påverkan och biologisk mångfald

Senast ändrad: 27 oktober 2011

Vad äter en älg? Älgen påverkar den biologiska mångfalden både positivt och negativt. En vanlig påverkan är att älgen betar både träd viktiga för de areella näringarna och för biologisk mångfald.

Öppna i fullskärm

Filmens längd: 2m 32s


Kontaktinformation