Påverkan: Predation av varg och björn på älg

Senast ändrad: 27 oktober 2011

Förutom människan påverkar varg och björn älgpopulationerna. Vilka älgar som de olika rovdjuren tar gås igenom i avsnittet.

Öppna i fullskärm

Filmens längd: 3m 00s


Kontaktinformation