SMARTA mål i adaptiv älgförvaltning

Senast ändrad: 27 oktober 2011

Att kunna formulera Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta mål är nyckeln till den framgångsrik förvaltning. En central föreläsning för många!

Öppna i fullskärm

Filmens längd: 6m 45s


Kontaktinformation