Systematiska observationer älg: Bas- och utökade inventeringsmetoder

Senast ändrad: 27 oktober 2011

Den nya adaptiva älgförvaltningen vilar på ett stort behov av kvalitetssäkrad information. Fyra basmetoder, avskjutningsstatistik, älgobservationer, spillningsinventering och kalvviktsinsamling rekommenderas.

Öppna i fullskärm

Filmens längd: 4m 37s


Kontaktinformation