Genomförda aktiviteter

Senast ändrad: 03 mars 2022
Forskare möter allmänheten i ett av SLU:s tält i samband med mateventet Matologi i Stockholm. Foto.

Här samlar vi dokumentation från olika aktiviteter som vi arrangerat, stöttat eller deltagit i. Alla aktiviteter syftar till att utveckla akvakulturforskning och utbildning vid SLU.

Relaterade sidor: