Sveriges lantbruksuniversitet

Biobaserade material och bränslen

Biobaserade material och bränslen är viktiga för samhällets omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Här samordnar och stärker vi SLU:s forskning inom området. Vi kan råvarorna och hela värdekedjan. Välkommen att samarbeta med oss!

Loading…