Sveriges lantbruksuniversitet

Biobaserade material och bränslen

Biobaserade material och bränslen är viktiga för samhällets omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Här samordnar och stärker vi SLU:s forskning inom området. Vi kan råvarorna och hela värdekedjan. Välkommen att samarbeta med oss!

lab2.jpg

SLU:s initiativ för biobaserade material och bränslen

Inom initiativet Biobaserade material och bränslen bedrivs forskning på hela värdekedjan från jord- och skogsbrukets primärproduktion till olika material och bränslens egenskaper. 

Det här initiativet samordnar och stärker forskningen inom området och siktar på att göra oss till en mer självklar samarbetspartner nationellt inom området.

fiels.jpg

Primärproduktion och råvaruegenskaper

Vi har kunskap om sambanden mellan primärproduktion och råvaruegenskaper, från nano- till makronivå, och kan framställa råvaror med önskade egenskaper.
kemi.jpg

Från råmaterial till biobaserade material och bränslen

Vi forskar på sambanden mellan de biologiska råvarorna och biobaserade material och bränslens egenskaper, och använder kemiska och molekylärbiologiska tekniker samt klassisk växtförädling för att optimera dessa egenskaper.
bevattning.jpg

Hållbara produktionssystem

Vi undersöker lönsamhet, energiförbrukning, samhällsperspektiv och klimatpåverkan för hållbara produktionssystem.
Publicerad: 17 april 2019 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se
Loading…