SLU:s initiativ för biobaserade material och bränslen

Senast ändrad: 14 april 2021
En trädstam med ett inkarvat hjärta, foto.

Initiativet för biobaserade material och bränslen startades 2017 i syfte att samordna och stärka den interna forskningen inom området och att SLU ska bli en självklar samarbetspartner nationellt.

SLU producerar kunskap som omfattar hela värdekedjan från jord- och skogsbrukets primärproduktion till framtagandet av nya, biobaserade material och bränslen. Forskningen vid SLU spänner över ett brett fält och bidrar därmed till den nödvändiga förståelsen för sambanden mellan råvarornas beskaffenhet och biomaterials och bränslens funktionella egenskaper, från nano- till makronivå.

Biobaserade material och bränslen - ett prioriterat område

Forskningen kring biobaserade material och bränslen spänner över universitetets alla fakultet och är ett prioriterat område för SLU.

Smart biomassa för framtida material

Den 20 april höll KSLA ett seminarium, "Smart biomass for future materials" där SLU-forskare pratade om nya upptäckter och nya idéer för framtida material och deras produktion.

Se hela seminariet här.

Inspelningstider för KSLA-seminariet – hålltider

6:45 Daniel Söderberg   
27:10 Anna Rising   
42:40 Rishi Bahlerao   
58:35 Kristine Koch   
01:16:00 Vadim Kessler   
01:31:50  (till 01:44:20) Ramune Kuktaite   
PAUS
02:15:50 Mikael Thyrel   
02:32:25 Mats Sandgren   
02:46:25 Anna Schnürer   
02:58:10 Geoffrey Daniel   

 


Kontaktinformation

Kristine Koch, docent
Forskningssekreterare för Biobaserade material och bränslen
kristine.koch@slu.se, 018-67 22 48

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se