Organisation

Senast ändrad: 14 april 2021

Initiativet för biobaserade material och bränslen på SLU har en styrgrupp, en programsekreterare, en forskningskoordinator och en ledningsgrupp på nio personer.

Forskningssekreterare för Initiativet för biobaserade material och bränslen

Kristine Koch

Telefon: 018-67 22 48

E-post: kristine.koch@slu.se

Biobaserat material och bränslen har också har stöd av en central forskningskoordinator.

Styrgrupp

Håkan Schroeder

Dekanus vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Torleif Härd

Dekanus vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Göran Ståhl

Dekanus vid skogsvetenskapliga fakulteten


Kontaktinformation

Kristine Koch, docent
Forskningssekreterare för Biobaserade material och bränslen
kristine.koch@slu.se, 018-67 22 48

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se