Blodcancer i lymfkörtlarna hos hund

Senast ändrad: 14 februari 2011

Fråga

Min hund har fått diagnosen Malignt lymfom.
Det började med att en lymfkörtel (vad vi tror) svullnade upp vid juvret, veckan efter svullnade även den motsatta lymfkörteln upp. Detta hände i nu i påskas. Vi tog finnålsprover på svullnaden och fick svar att det inte fanns cellförändringar.

För två veckor sedan (ca) svullnade även lymfkörtlarna vid halsen upp väldigt mkt.
Stora som valnötter nu. Kroppens andra lymfkörtlar är också förstorade, men inte lika mkt. Nya prover togs på halslymfkörtlarna och det provsvaret tydde på malignt lymfon.

Min hund, är fortfarande mkt pigg och vill ut och springa, gå, apporterna och spåra precis som vanligt - men mkt trött och andas lite tungt inomhus (kan vara värmen). Äter ganska så okej. Hon brukar vanligtvis äta mindre under varma månader.

Veterinären säger att man inte kan göra så mkt, cellgiftbehandling skulle hon må dåligt av o.s.v. Men man måste väl ge det en chans? Jag har förlorat tid nu på att tro att det inte är behandlingsbart.

Det skulle kännas mkt bra att få prata med dig och gå igenom möjligheter till behandling.

Svar

Malignt lymfom, blodcancer, är en mycket allvarlig och tyvärr inte ovanlig sjukdom hos hund. Denna tumörform förekommer även hos andra djurslag, inklusive människa.
Hos nöt, höns och katt har man visat att sjukdomen orsakas av ett virus. På hund har man inte kunnat hitta något virus, som ger upphov till sjukdomen. Vad som orsakar sjukdomen är alltså okänt.

Sjukdomen förekommer oftare inom vissa raser än inom andra. Följande raser anges ha ökad förekomst av lymfom: boxer, basset hound, golden retriever, saint bernhard, skotsk terrier, airdaleterrier och bulldog. Man har inte angivit någon ärftlighet för sjukdomen men man kan fråga sig varför det är vanligare inom vissa raser.

Det är vita blodkroppar som tumöromvandlas vilket gör att symptom kan uppträda från hela kroppen. Det kan röra sig om en kraftig blodbrist, att hunden är abnormt trött, kraftiga diarréer, onaturlig törst, balansrubbningar, ögonförändringar, vissa hjärtproblem m.m.
Det vanligaste symptomet är att hundens lymfknutor blir kraftigt förstorade, andra organ som ofta innehåller tumörceller är lever, mjälte, njurar och tarm.

Ett specialfall är leukemi. Då finns tumörceller i blodomloppet. Detta tillstånd är mycket allvarligt och prognosen för hund är inte så god med dagens behandlingsalternativ.
När tumören blir tillräckligt stor tränger cellerna ut den normala vävnaden, som då inte kan fungera och sjukdomssymptom uppträder.

Sjukdomen leder förr eller senare till döden. När döden inträffar beror naturligtvis på hur aggressivt lymfom hunden fått och vilka organ som drabbats.

De behandlingsalternativ som finns är framförallt olika former av cellgifts- (cytostatika) behandlingar. Denna behandling förlänger livet avsevärt, jämfört med obehandlade hundar. Man kan naturligtvis låta hunden vara obehandlad och följa sjukdomsutvecklingen. Vilka behandlingsalternativ man väljer beror på en rad orsaker, såsom hundens ålder, djurägarens ekonomi, möjligheter att åka till veterinär som utför cellgiftsbehandlingar mm.
Vid smådjurskliniken, SLU, gör vi en grundlig bedömning av varje enskild patient och därefter bestämmer vi, tillsammans med dig, vad som är det bästa alternativet för din hund.
Vi strävar efter att få hunden att må bättre under och efter behandlingen samt att den kan fortsätta leva ett ”hundliv”. Den cellgiftsbehandling vi använder ger få biverkningar och en överlevnad på två år eller mer hos ca var fjärde, behandlad, hund.

 


Kontaktinformation