Tumör i bröstväven hos hund

Senast ändrad: 14 februari 2011

Fråga

Jag är förtvivlad min underbara långhåriga schäfertik som är 2,5 år gammal har fått en tumör i bröstväven.

Svaret som jag fått från patologen lyder ”Vid histopatologisk undersökning av biopsier från nybildning i bröstkorgen påvisades malign tumörvävnad som utgöres a hemangiosarcom. denna diagnos har verifierats med immunohistokemisk undersökning. Denna typ av tumör bildar ett rikt förgrenat och delvis blodfyllt kanalsystem beklätt med neoplastiska endotelceller. Dessa är pleomorfa och av malign karaktär med ökad mitosaktiviter och spridda cellatypier. Hemangiosarkom växer infiltrativt och kan därmed förorsaka både recidiv och spridning. Denna typ av tumör kan även förekomma hos unga djur som i det här fallet.

Jag upptäckte knölen den för två månader sedan. Hunden hade dagen innan slagit i bröstkorgen på det stället där tumören sitter när hon skulle hoppa ur vår båt. Jag är desperat finns det något vi kan göra. Hunden är pigg, äter bra, vill leka.

Snälla önskar ett snabbt svar.

Svar

Det var ett svårt fall. Hemangiosarkom är kända för att sprida sig. Det måste bedömas om det går att operera bort. Det krävs ofta en omfattande kirurgi samt troligtvis efterbehandling med cytostatika.

Har man röntgat lungor och gjort ultraljud av buken på din hund?

I annat fall skall det absolut göras för att se om det ev finns spridda tumörer i hunden. Hos hund är Hemangiosarkom i mjälten vanligast, men eftersom det är en tumör som utgår från vanliga blodkärl kan den naturligtvis uppstå varsomhelst i

 


Kontaktinformation