Temaområden

Senast ändrad: 19 juli 2017
fo-teman_knappbild.jpg

CBM:s forskning kan delas in i sex olika teman som beskriver de komplexa samband vi vill belysa.

Människor och markanvänding

Människor, markanvändning och biologisk mångfald – transdisciplinär forskning för ny ekologisk kunskap och för att nå hållbar användning av biologisk mångfald (konsumenter, producenter och styrning av ekosystem).

Läs mer om forskningen inom Männisor och markanvändning

Globala miljöförändringar

Globala miljöförändringar och biologisk mångfald – erfarenheter av lokala lösningar på globala problem och hur lokala lösningar påverkar globala problem.

Läs mer om forskningen inom temaområdet Globala miljöförändringar.

Policyskapande och genomförande

Policyskapande, genomförande och biologisk mångfald – där policy möter ekologi för att nå policy- lösningar som bidrar till hållbar användning och bevarande av biologisk mångfald. 

Läs mer om forskningen inom temaområdet Policyskapande och genomförande.

Kultur och natur

Kultur i vid mening och biologisk mångfald – att förstå etik, samhällskultur, normer etc i relation till natur för att nå hållbara livsstilar.

Läs mer om forskningen inom temaområdet Kultur och natur.

Biologisk mångfald och kulturarv

Biologisk mångfald och arv – historisk ekologi och traditionell kunskap som spegling för att se nuet och att finna hållbara vägar till framtiden.

Läs mer om forskningen inom temaområdet Biologisk mångfald och kulturarv.

Infrastruktur

Infrastruktur för människor och biologisk mångfald – där praktiken möter ekologi för att nå ny ekologisk kunskap och lösningar som stödjer biologisk mångfald.

Läs mer om forskningen inom temaområdet Infrastruktur.


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se