Globala miljöförändringar

Senast ändrad: 30 juni 2017
globala_webb_low.jpg

Globala miljöförändringar och biologisk mångfald – erfarenheter av lokala lösningar på globala problem och hur lokala lösningar påverkar globala problem.

Förlust av biologisk mångfald är ett av de största globala miljö- och samhällsproblemen. Det finns många orsaker till att antalet djur och växter minskar, till exempel handlar det världsomspännande problem som klimatförändringar, förlust av hela ekosystem genom ny eller förändrad markanvändning, icke hållbart nyttjande av djur- och växtpopulationer, spridning av främmande arter, och en ökande användning av kemikalier i samhället. Att hitta lösningar för hållbart nyttjande av biologisk mångfald lokalt handlar om att skapa förståelse för hur lokala och globala hot och lösningar samspelar med varandra.

Exempel på forskningsprojekt:

För kontaktuppgifter, se Personal vid CBM.


Kontaktinformation