Biologisk mångfald och kulturarv

Senast ändrad: 07 november 2018
historisk-ek_low_web.jpg

Biologisk mångfald och kulturarv – historisk ekologi och traditionell kunskap som spegling för att se nuet och att finna hållbara vägar till framtiden

Den biologiska mångfald som finns idag har till många delar vuxit fram i samspelet mellan människans brukande av marken och ekologiska processer. Tvärvetenskaplig forskning om detta samspel bidrar med ny kunskap om hur människans historiska och nutida traditionella brukande format och formar dagens ekosystem. Forskningen ger också insikter om hur människans försörjning påverkats av ekologiska förutsättningar. Kunskap om traditionellt nyttjande finns i historiska källmaterial och som nu levande, traderad och praktiserad kunskap. Bådadera behöver kartläggas och användas för att utveckla moderna lösningar för hållbart nyttjande av naturresurser. Det innefattar att låta kunskapsbärare få utrymme att influera och förändra beslutsunderlag, planeringsprocesser och naturvårdsstrukturer.  

Exempel på forskningsprojekt:

För kontaktuppgifter, se Personal vid CBM.


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se