Infrastruktur

Senast ändrad: 25 oktober 2016
vägkant_low_web.jpg

Infrastruktur för människor och biologisk mångfald – där praktiken möter ekologi för att nå ny ekologisk kunskap och lösningar som stödjer biologisk mångfald

Den infrastruktur som samhällen bygger för transporter och energiproduktion ger såväl positiva som negativa effekter på biologisk mångfald. Med god kunskap om hur till exempel vägrenar, järnvägar och kraftledningsgator fungerar ekologiskt för olika arter (bland annat med förståelse för deras historiska markanvändning) så kan dessa till synes ogästvänliga delar av landskapet bli värdefulla levnadsmiljöer för många arter och dessutom bidra till att skapa en grön infrastruktur i landskapet. Kraftledningsgator och skogsbilvägar kan även vara värdefulla för friluftslivet. När det gäller vindkraft är målet att förstå hur de negativa effekterna på biologisk mångfald kan minimeras. Även det urbana landskapet är viktiga delar i den gröna infrastrukturen – för biologisk mångfald och människors sociala, mentala och fysiska välbefinnande.

Exempel på forskningsprojekt:


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se