Kultur och natur

Senast ändrad: 06 november 2018
dagfjäril-på-hand_low-web.jpg

Kultur i vid mening och biologisk mångfald – att förstå etik, samhällskultur, och normer i relation till natur för att nå hållbara livsstilar

Vårt förhållningssätt till natur och miljö är intimt kopplade till individers och samhällens historia, naturgivna förhållanden och kulturer – i betydelsen normer, moral, livsstilar, organisering, levnadsnivå, statsskick med mera. En viktig del i att kunna förändra icke hållbara sätt att leva och förhålla sig till natur och miljö är att kunna sätta ord på och beskriva våra egna praktiker, normer och förhållningssätt. Därifrån kan man sedan hitta sätt att förnya och förändra förhållningssätt och vanor som är mer hållbara än tidigare.

Exempel på forskningsprojekt:


Kontaktinformation