Människor och markanvändning

Senast ändrad: 06 november 2018
skottskog_webb_low.jpg

Människor, markanvändning och biologisk mångfald - transdisciplinär forskning för ny ekologisk kunskap och för att nå hållbar användning av biologisk mångfald

Ett övergripande tema som genomsyrar CBM:s verksamhet och projekt är samspelet mellan biologisk mångfald och människans nyttjande av naturresurser. Här krävs kunskap om människans förhållningssätt till naturen, om politik och ekonomi, och om den konkreta markanvändningen. Detta första tema fokuserar på det sistnämnda, d.v.s. på de verksamheter som bedrivs i naturen och som direkt påverkar biologisk mångfald exempelvis inom skogs- och jordbruk, rennäring och naturvård.

Exempel på forskningsprojekt:

  • Bioenergi och lågskogsbruk. Resulterade i rapporten "Lågskogsbruk - bränsleproduktion i samklang med miljömål". Kontakt: Torbjörn Ebenhard, Urban Emanuelsson.    
  • Ökad användning av biobränsle och god miljöhänsyn samt  Miljöhänsyn vid uttag av skogsbränsle. (Avslutade projket.) Kontakt: Karin Gerhardt, Johnny de Jong.    
  • Försörjningens resiliens, kontakt: Tommy Lennartsson, Anna Westin. Relaterade forskningsprojekt: Engkall     
  • Fjäll och rennäring. NILS-ESS. Managing a Magnificent Mountain landscape (doktorandprojekt, kontakt: Weronika Axelsson Linkowski).    
  • Lawn. Kontakt: Jörgen Wissman, Tommy Lennartsson. Relaterade forskningsprojekt: Triekol.

Kontaktinformation