Kraftledningsgator – kraftledningar som spridningskorridorer för fjärilar

Senast ändrad: 06 augusti 2020

Projektet undersöker i vilken utsträckning, och under vilka förutsättningar, kraftledningsgator fungerar som spridningskorridorer för fjärilar i olika typer av miljöer. Pågick 2014-2016.

Undersökningarna inkluderar tre olika typer av miljöer:

  • kraftledningsgator
  • naturbetesmarker
  • mindre vägar

Fältundersökningar, inventeringar och studier av rörelser hos märkta individer, genomförs under våren och sommaren 2014 på 168 platser i Uppland, Närke och Östergötland.

Projektet genomförs i samarbete mellan Centrum för Biologisk Mångfald och Institutionen för Ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, samt Linköpings Universitet och samfinansieras av Svenska Kraftnät, Lammska forskningsstiftelsen och forskningsprogrammet TriEkol.

Rapporter

Berg, Å., Bergman, K.-O., Wissman, J., Zhmihorski, M. och Öckinger, E. 2015. Betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetesmarker för fjärilar i olika landskapstyper. CBM:s skriftserie nr 97. Centrum för Biologsik Mångfald, SLU, Uppsala.

Svensson, R., Berg, Å. Hamring, L. & Rätz, C. 2016. Biologisk mångfald i kraftledningsgator. CBM:s skriftserie nr 99. Centrum för Biologisk Mångfald, SLU, Uppsala.

Uppsatser

Berg, Å., Bergman, K.-O., Wissman, J, Zmihorski, M. and Öckinger, E. 2016. Power-line corridors as source habitat for butterflies in forest landscapes. Biological Conservation 201:320-326.

Fakta:

Finasiering:
Svenska Kraftnät, Lammska forskningsstiftelsen och forskningsprogrammet TriEkol.

Medarbetare/kontakter vid andra institutioner/ lärosäten:
Erik Öckinger, SLU, Institutionen för Ekologi
Karl-Olof Bergman, Linköpings Universitet   

Kontakt vid CBM som medverkar i projektet

Åke Berg, professor
Centrum för biologisk mångfald
ake.berg@slu.se, 018-67 26 24