Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare

Senast ändrad: 07 november 2018
DSCF2403.JPG

Kan natur- och kulturvärden skapa bättre förutsättningar för brukaren? I tre år (2016–2019) ska Centrum för biologisk mångfald, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Södertörns högskola, Proneo AS, m.fl. genomföra ett interreg-projekt som kopplar natur- och kulturvärden med företagsutveckling i fäbodbruk och bruk av naturbetesmark.

Idén är att man genom att synliggöra värden som uppkommit och upprätthålls genom fäbodbruket och naturbetet ska kunna skapa högre priser på produkterna och därmed bättre lönsamhet för brukaren. Förhoppningsvis kan projektet också leda till utvecklingen av nya produkter och aktiviteter som kan gynna brukaren. En bättre ekonomi för brukaren skapar en förutsättning för ett fortsatt brukande och därmed ett bibehållande av de natur- och kulturvärden som samhället önskar.

Vi söker information!

Initialt önskar vi information om fäbodar, gårdsbruk, mathantverk och andra aktiviteter och företag som i sin verksamhet lyfter fram de lokala naturvärdena och kulturhistorien. Det är kanske i form av kortare eller längre guidade turer där natur- och kulturvärden utgör kärnan i aktiviteten, t.ex. ”mathantverkskurser”, ”fäbodkurser”, ”fäbodjänta för en dag”, ”bakkurser”, livsmedelsberedning, turistupplevelser, eller något annat? Hur synliggör ni det speciella värdena som finns i era produkter (t.ex. fäbodsmör, ostar eller korvar)? Vad gör ni på er fäbod/gård för att visa på kulturen och lyfta fram särarten hos produkterna eller upplevelserna?

Maila eller sänd per brev in korta/längre beskrivningar till hakan.tunon@slu.se (svensk sida) eller bolette.bele@nibio.no (norsk sida).

Projektet Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare hör hemma i regionen Nordens gröna bälte (främst Jämtland–Västernorrland och Sør- och Nord-Trøndelag), men vi ser inget hinder att lyfta fram goda exempel också från andra delar av fäbodbältet och landen och vi kan alla behöva inspiration.

Interreg är ett europeiskt territoriellt samarbete, som handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna.

Läs mer om Interreg Sverige-Norge här.

Interreg-samarbete

Fakta:
Adresser:

Håkan Tunón (CBM, Box 7016, 750 07 Uppsala), Bolette Bele (NIBIO, Kvithamar, Vinnavegen 38, 7512 Stjørdal) och Paulina Rytkönen (Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola,  Alfred Nobels allé 7, 141 89 Huddinge).


Kontaktinformation