IHOPE

Senast ändrad: 10 november 2017

IHOPE - Intergrated History and Future of People on Earth, är ett internationellt, tvärvetenskapligt forskningsnätverk.

Integrated History and Future of People on Earth (IHOPE) är ett globalt forskningsnätverk som integrerar bio- och geovetenskaper (Earth system science), samhällsvetenskaper och humaniora, med verksamma inom samhälle och intressegrupper. Inom IHOPE arbetar man med tre forskningsansatser: historisk ekologi, humanekologi

och framtidsstudier. IHOPE har ett långsiktigt perspektiv och syftar till att bygga en hållbar och rättvis framtid för mänskligheten. Projektet har sitt kontor vid Uppsala universitet.


Kontaktinformation