IHOPE

Senast ändrad: 10 november 2017

IHOPE - Intergrated History and Future of People on Earth, är ett internationellt, tvärvetenskapligt forskningsnätverk.

Integrated History and Future of People on Earth (IHOPE) är ett globalt forskningsnätverk som integrerar bio- och geovetenskaper (Earth system science), samhällsvetenskaper och humaniora, med verksamma inom samhälle och intressegrupper. Inom IHOPE arbetar man med tre forskningsansatser: historisk ekologi, humanekologi

och framtidsstudier. IHOPE har ett långsiktigt perspektiv och syftar till att bygga en hållbar och rättvis framtid för mänskligheten. Projektet har sitt kontor vid Uppsala universitet.


Kontaktinformation

Sidansvarig: annika.borg@slu.se