Historiska sädesslag i framtidens mat. Kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion - kan vi lära av historien?

Senast ändrad: 07 oktober 2019

I ett fyraårigt projekt, finansierat av Formas, kommer forskare från SLU och Högskolan Kristianstad tillsammans med branschfolk i ett tvärvetenskapligt projekt undersöka möjligheter med gamla spannmålssorter.

Historiska sädesslagSyftet med projektet är att undersöka potentialen hos kulturspannmål (gamla sorter) i ekologisk produktion.

Dessa har en bredare genetisk variation än moderna spannmål och anses vara mer resilienta mot miljövariation, vilket är en stor fördel med tanke på klimatförändringarna.

Förädlingen av spannmål har traditionellt haft fokus på avkastning, sjukdomsresistens och industriell bakningskvalitet, medan hälsoaspekter, smak och andra kvalitetsaspekter varit mindre centrala.

I projektet jämförs kulturspannmål och moderna sorter av vete och råg i ekologisk odling under tre år, för att studera effekten av skötsel, miljö, avkastning, näringskvalitet, samt konsumentpreferenser. Sensoriska analyser kommer att genomföras och faktorer som gör kultursorter attraktiva för konsumenter att identifieras. Dessutom kommer innovativa produkter med kulturspannmål skapas.

Forskarna arbetar tvärvetenskapligt och innovativt med olika aktörer såsom bönder och bagare, och räknar med att genom sociala medier nå nya målgrupper av konsumenter som normalt inte nås av populärvetenskaplig kommunikation. Resultaten från projektet förväntas bidra till en ökning av både produktion och konsumtion av ekologiska kulturspannmål.

Projektet ligger i linje med Sveriges nya livsmedelsstrategi som framhåller att "forskning och kompetensutveckling kring nya produktionsmetoder, nya växtsorter, hållbara och hälsosamma livsmedel etc. är av stor vikt för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja".

Genom att stimulera produktion och konsumtion av hälsosammare och mer hållbart producerade bröd av kulturspannmål adresserar projektet tre av de Globala Hållbarhetsmålen: Hälsa och välbefinnande, Hållbar produktion och konsumtion, och Ekosystem och biologisk mångfald.

Fakta:

 

Projektledning: Karin Gerhardt, Centrum för biologisk mångfald, SLU, och Galia Zamaratskaia, Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU.

Övriga medverkande forskare i projektet är: Roger Andersson, Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU; Jan Bengtsson, Institutionen för ekologi, SLU; Göran Bergkvist, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU; och Karin Wendin, mat- och måltidsvetenskap, Högskolan Kristianstad.

Medverkande aktörer i branschen:

  • Eldrimner (Nationellt resurscentrum för mathantverk) – Magnus Lanner, bageriansvarig
  • Bagare: Caroline Lindö, Sébastien Boudet & Karin Gerhardt
  • Ekobönder & mjölnare: Wästgötarna, Niclas Dagberg & Anders Lunneryd
  • Föreningen Allkorn

Finansiär: Formas.

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se